Öppet brev till alla medlemmar: Coronakrisen stoppar inte kampen för ungas rätt till trygg bostad

Det känns som en evighet sedan mars månad och coronakrisen på allvar tågade in i Sverige. En kris som drabbat oss alla på olika sätt.

Unga, som oftast arbetar i branscher med tillfälliga eller osäkra anställningar, drabbas särskilt ekonomiskt av krisen som skördat många anställningar inom restaurang- och besöksnäring. När ens (otrygga) inkomst försvinner, drabbas också möjligheterna att betala för sitt uppehälle och bostad. Unga, som redan är en utsatt grupp på bostadsmarknaden, lider särskilt av detta.

Därför är det extra viktigt att vi fortsätter kämpa för ungas rätt till en trygg bostad nu under krisen. Det kan kännas svårt att hålla i engagemanget, speciellt när vi inte kan mötas på samma sätt som förut och hitta stöd i varandra. Men det är av yttersta vikt att vi i jagvillhabostad.nu fortsätter kampen med full intensitet.

Extra oroande för ungas boendesituation är att också att coronakrisen påverkar en redan decimerad byggtakt i Sverige. Som DN rapporterade i tisdags 5/8 är det uppenbart att det förvärrar den redan befintliga bostadsbristen i landet. Unga är en av de grupper som drabbas hårdast av bostadsbristen. Vi kan inte låta det ske att det blir ännu värre.

Vi i förbundsstyrelsen för jagvillhabostad.nu vill skicka ett stort tack till alla medlemmar i jagvillhabostad.nu – ert ställningstagande genom medlemsskapet har kanske aldrig varit viktigare. Samtidigt vill vi uppmana er alla att hålla ut. Det finns en tid efter krisen, och vi måste se till att den tiden blir bättre för oss unga. Glöm inte heller bort din lokala jagvillhabostad.nu-förening som varje dag kämpar för våra frågor. Tillsammans är vi starka. Vi hittar nya sätt att skapa aktivism, debatt och engagemang kring de frågor som vi bevakar. Tillsammans kan vi skapa förändring.

Hör gärna av dig till oss om du vill dela med dig av dina upplevelser som ung i coronakrisens tecken.

Med vänliga hälsningar,

Förbundsstyrelsen
Jagvillhabostad.nu