Vi är med och skapar bostäder i Bergsjön

I samband med att Familjebostäder i Göteborg skulle bygga två hundra nya bostäder i Bergsjön startade vi ett projekt vars syfte var att låta unga påverka bygget. Familjebostäder har öronmärkt tolv lägenheter som ungdomsbostäder och vi har tillsammans med dem och unga vuxna från Bergsjön varit med i processen för att anpassa bostäderna till ungas behov. Det innebär att unga vuxna har varit med och påverkat planlösningar, uthyrning och gemensamhetsutrymmen i dessa bostäder.

Den 1 juli var det dags för inflytt och vi är glada över att vi kan vara med och ge unga en röst i byggprocessen. Förhoppningsvis är det fler bostadsbolag som tar efter Familjebostäder och öronmärker bostäder för unga vuxna så att vi kan ha en rättvis bostadsmarknad.

Du kan läsa mer här.