Slott eller koja? rapport om ungas boende

Hyresgästföreningen har kommit med Per Oskarssons rapport ”Slott eller koja?” som beskriver de olika situationer som råder på bostadsmarknaden för olika generationer. Detta är något som Jagvillhabostad.nu uppmärksammat i artikeln ”Generationskrig nästa?” efter SBC:s rapport på samma tema. Slutsats: 40-talisterna lever på ungas bekostnad. Man konstaterar i rapporten att det är tufft för 40-talisternas barn, […]

Läs mer

Bygg mer och billigare för unga

Jagvillhabostad.nu syns i debatten ocm bostadskrisen i Göteborgs Tidning den 27 december. I vår artikel skriver vi att det inte är särskilt stora framsteg att det allmännyttiga företaget Framtiden enligt en rapport gjord av Temaplan förmedlar åtta av tio lägenheter till unga. Majoriteten av dessa unga hade redan en bostad (förstahandskontrakt) med bytesvärde. ”Trots Framtiden […]

Läs mer

Generationskrig nästa? Jagvillhabostad.nu i SvD!

Jagvillhabostad.nu fanns den 30 oktober med på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Här kan du läsa vår artikel, och gå in på Svd:s sida och kommentera! ”SCB presenterade nyligen en rapport som visar att den yngre generationen får det allt svårare – med sämre ekonomi och sämre hälsa – medan pensionärerna frodas och har det allt […]

Läs mer

Unga förlorare i generationskampen

Idag skriver man på DN debatt om SCB:s nya rapport: Ungas ekonomi och hälsa försämras samtidigt som de äldre får det bättre. Denna nya rapport av Joachim Vogler och Lars Häll visar att unga allt oftare oroar sig för sin framtida ekonomi och risken att bli arbetslös. Det är alltså ett generationskrig om resurserna i […]

Läs mer

Byggsamordnarens första delrapport

Byggsamordnare Sonny Modig tillsattes i oktober för att tillsammans med hela samhällsbyggnadssektorn organisera ett utvecklingsprogram för byggnads-, fastighets- och anläggningssektorn. I den första delrapporten fokuserar Modig bland annat på behovet av att nu snarare agera än utreda mera. Dessutom menar Modig att branschen kan bygga bättre, billigare och effektivare. Källor www.regeringen.se samt Delredovisning 1, Byggkommittén […]

Läs mer

Bostadsbristen – en dålig affär för Sverige

Svenska handelskammaren har gjort en rapport om bostadsbristen och dess verkningar i Stockholm. De konstaterar att bostadsbristen hämmar tillväxten, kostar en massa pengar, skapar svarta marknader och i största allmänhet gör det svårare för regionen att expandera. I sin rapport presenterar man en beräkning av de ekonomiska konsekvenser som bostadsbristen i Stockholm medför. Med hjälp […]

Läs mer