Vi söker student för examensarbete

Gör ditt examensarbete hos oss! Vi söker en student som vill utreda ungas situation på utanförskapsmarknaden för bostäder. Bakgrund Enligt en årlig undersökning från Hyresgästföreningen saknar 353 00 unga vuxna i åldern 20-27 år ett eget hem. Bostadsbrist och höga trösklar in på den reguljära bostadsmarknaden gör att många unga förpassas till vad vi kallar […]

Läs mer

Praktisera hos oss i höst!

Är du intresserad av bostadspolitik, ungas engagemang och har kunskaper inom strategisk kommunikation? Sök praktikplats som kommunikatör hos jagvillhabostad.nu!   Vad innebär praktiken? En stor del av arbetet kommer att kretsa kring att ta fram en strategi för organisationens kommunikation i sociala medier. Som praktikant kommer du ha stora möjligheter att testa nya idéer, vara kreativ […]

Läs mer

Tack Sandra!

I förra veckan jobbade Sandra Lindquist sin sista dag på jagvillhabostad.nus kansli. Sandra har arbetat som medlemssamordnare och projektledare sedan 2015 och går nu vidare till nya utmaningar! Sandra har bland annat varit med och startat upp två nya lokalavdelningar hos oss och förutom att arbeta direkt med våra lokalavdelningar och medlemmar har hon initierat […]

Läs mer

jagvillhabostad.nu söker dig som vill engagera dig med oss för en bättre bostadssituation för landets unga!

Vill du engagera dig för att fler unga ska få någon stans att bo? Nu erbjuder jagvillhabostad.nu nya vägar för engagemang. Under våren kommer två arbetsgrupper att startas upp. Som medlem i arbetsgruppen för Politik och kommunikation kommer du att arbeta med utåtriktat politiskt påverkansarbete. Arbetsgruppen för Innovation och utveckling kommer att arbeta med att utveckla morgondagens bostadslösningar för unga vuxna. […]

Läs mer

Kommentar om att regeringen ska inventera fastigheter för bostadsbyggande

jagvillhabostad.nu välkomnar att regeringen idag har valt att tillsätta en person som får i uppdrag att inventera statligt ägda fastigheter som kan anses vara lämpliga för bostadsbyggande. Detta var ett av de 22 förslag som regeringen presenterade i juni förra året som resultatet av de misslyckade blocköverskridande bostadspolitiska samtalen och vi ser positivt att man […]

Läs mer