Pressmeddelande med anledning av regeringens budgetförslag för 2018

Idag presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2018. I den uppgår budgetposten ”Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik” till 6,8 miljarder kronor, vilket är knappa 0,7 % av statens totala utgifter. Det är även endast 300 miljoner mer som läggs på den budgetposten än vad som lades i för 2017 års budget. ”Det är anmärkningsvärt att i en tid där […]

Läs mer

Nyhetsuppdatering: vad som är på gång

Verksamheten har efter Almedalsveckan och lite sommarledigt sakteligen börjat komma i gång! Något försenat kommer snart en sammanfattning av vår vistelse under Almedalsveckan att komma upp här på vår hemsida samt facebooksida. Nu till sensommaren och hösten har vi planer på flera intressanta aktiviteter och evenemang runt om i landet för er medlemmar att delta […]

Läs mer

Pressmeddelande: ”Akut bostadsbrist i Storgöteborg kräver akuta lösningar.”

  Pressmeddelande Onsdag den 10 maj 2017   Igår presenterade Hyresgästföreningen rapporten ”Unga vuxnas boende” för Storgöteborg. Rapporten utkommer vartannat år och är den mest omfattande rapporten där ungas boendesituation undersöks. Den visar att 56,3 % av alla unga i åldrarna 20-27 år i Storgöteborg saknar en fast bostad. Motsvarande siffra var 55 % år […]

Läs mer

Årsmöte: lokalavdelningarna i Malmö, Göteborg, Uppsala resp. Umeå!

Årsmöte + bostadspolitisk kväll stundar i fyra av våra fem lokalavdelningar! Årsmötena kommer vara i kombination med en ”bostadspolitisk kväll” där föreläsning från oss i jagvillhabostad.nu samt av några inflytelserika personer/ aktörer inom bostadspolitiken lokalt. Har du också tröttnat på upp till decennielånga bostadsköer, ofrivilligt kvarboende hemma, bo i andrahand, få oseriösa och inte sällan […]

Läs mer

Vi söker student för examensarbete

Gör ditt examensarbete hos oss! Vi söker en student som vill utreda ungas situation på utanförskapsmarknaden för bostäder. Bakgrund Enligt en årlig undersökning från Hyresgästföreningen saknar 353 00 unga vuxna i åldern 20-27 år ett eget hem. Bostadsbrist och höga trösklar in på den reguljära bostadsmarknaden gör att många unga förpassas till vad vi kallar […]

Läs mer