Förstudie: Medborgardialog

Med medel från Allmänna Arvsfonden genomför jagvillhabostad.nu under 2010 en förstudie som syftar till att förbättra förutsättningarna för ungas ökade inflytande och engagemang i stadsbyggnadsprocesser.

Läs Mer »