Trött på bostadsbristen?

Det är vi med. Därför kämpar vi för ett tryggt hem åt alla unga som ger oss valfrihet och egenmakt att forma våra liv. Bli medlem idag och stöd vårt arbete – det är gratis!

Vilka frågor driver vi?

Bostadsmarknaden i Sverige är dysfunktioneIl och unga drabbas särskilt hårt; det råder bostadsbrist i 204 av 290 kommuner, kötiderna för ett hyreskontrakt i förstahand är långa och trösklarna in på den ägda marknaden höga. I valrörelsen 2022 driver vi därför tre bostadssociala reformförslag som skulle stärka ungas frihet och egenmakt på bostadsmarknaden.

Vilka vi är

jagvillhabostad.nu är en ideell ungdomsorganisation som kämpar för ungas rätt till en trygg bostad. Vi jobbar aktivt med att göra något åt bostadskrisen, bland annat genom att driva våra frågor mot politiker, bostadsföretag och andra aktörer inom branschen. Vi driver även våra egna bostadsprojekt och tar aktivt fram aktuellt informationsmaterial för att sprida medvetenhet om bostadskrisen.

Upplysning

En del av organisationens verksamhet är att upplysa unga om deras rättigheter på bostadsmarknaden samt hjälpa dem med de medel vi har för att hitta en egen
bostad. Det innebär att vi sammanställer listor på bostadsförmedlingar och andra
aktörer där det går att söka boende. Vi sammanställer även material med tips och riktlinjer för vad man ska tänka på som ung bostadssökande och vi finns tillgängliga för att svara på frågor om boende.

Påverkan

En av organisationens största mål är att skapa strukturell förändring på
bostadsmarknaden. Det innebär att vi strävar efter ett samhälle där alla har rätt till en trygg bostad, även för oss unga. För att skapa denna förändring måste vi opinionsbilda och lobba våra idéer hos beslutsfattare och andra bostadspolitiska aktörer. Därför skriver vi debattartiklar, vi träffar politiker och deltar på seminarium om ungas rätt till en trygg bostad.

image 34

Projekt

För att påverka bostadspolitiken på nationell och lokal nivå har Jagvillhabostad.nu valt att även att driva egna projekt som har inverkan på bostadsmarknaden. Innovation och ökad kännedom om organisationen är ledord för dessa projekt, som innefattar allt från konkreta bostadsbyggen till initiativ vars syfte är att inkludera unga tidigt i byggprocessen.

Snabba Hus

SNABBA HUS är ett koncept som vi tog fram som en lösning på den akuta bostadsbristen bland unga. Konceptet går ut på att vi bygger bostäder på tillfälliga bygglov, men inte vilka bostäder som helst. Husen är modulbostäder som kan monteras ned och flyttas när tiden för bygglovet tar slut, men de har samma livslängd som ett vanligt hus. Ett tillfälligt bygglov har oftast en tid på femton år, men efter tre flyttar permanentas bostäderna.

Genom SNABBA HUS kan vi som organisation göra något konkret åt bostadsbristen. Konceptet är framtaget i samarbete med våra medlemmar vilket betyder att de är anpassade efter ungas behov och hyreskontrakten är dessutom öronmärka för unga mellan 18–30.