Årsbokslut med berättelse från auktoriserad revisor