Boka oss: SNABBA HUS

SNABBA HUS

– Mobila hyresrätter för unga vuxna på tidsbegränsade bygglov

SNABBA HUS är en lösning på den mest akuta bostadsbristen för unga. Konceptet innebär prefabricerade bostäder uppförda på tidsbegränsade bygglov. Det ger både kortare byggtid och bidrar till ett effektivt markutnyttjande. SNABBA HUS är bostäder av hög standard och kvalitet. De är flyttbara och har samma livslängd som permanenta bostäder. Konceptet har utvecklats tillsammans med unga vuxna med fokus på god boendemiljö i trygg och trevlig omgivning. Med SNABBA HUS visar vi att det går att bygga prisvärda bostäder snabbt utan att tumma på kvalitet eller miljöaspekter. Läs mer om konceptet här.

Vad erbjuder vi?

Vill din organisation veta mer om SNABBA HUS eller ha stöd i arbetet med att förverkliga SNABBA HUS i er kommun? Vi erbjuder inspirerande föreläsningar om konceptet, genomförande av dialogprocesser samt certifiering. Vi har stor erfarenhet av att leda dialoger med unga, och har utvecklat metoder för inkluderande processer.

Presentation 

jagvillhabostad.nu håller en inspirerande presentation som går djupare in på konceptet SNABBA HUS. Vi redogör för fördelarna med att bygga på tidsbegränsade bygglov, vilka kriterier som behöver uppfyllas för att uppföra SNABBA HUS samt för våra erfarenheter från projekten i Västberga, Råcksta och Norra Ängby. Presentationen är riktad mot er som vill veta mer, är intresserade av att bygga SNABBA HUS eller bara vill inspireras av innovativa idéer för bostadsbyggande.

Processledning

Vi är experter på dialog med unga. På kundens uppdrag utför vi inkluderande dialogprocesser eller utbildar aktörer som själva önskar genomföra dialog med unga under projektutveckling. Uppdraget skräddarsys efter beställarens önskemål. Inledande utbildning samt SNABBA HUS-certifiering ingår. 

SNABBA HUS-certifiering

Certifieringen innehåller följande steg: inledande utbildning och vägledning för att säkerställa att projektet lever upp till bestämda SNABBA HUS-kriterier. Kontinuerliga avstämningsmöten, uppföljande granskning och utvärderande platsbesök.

Vad ger ett samarbete med jagvillhabostad.nu?

jagvillhabostad.nu har många års erfarenhet och stor samlad kompetens inom att utveckla och driva innovativa projekt och kvalitativa bostäder för unga. Genom ett samarbete tar ni del av våra erfarenheter från tidigare SNABBA HUS-projekt. SNABBA HUS är ett beprövat koncept som är utvecklat tillsammans med unga, där gedigen uppföljning och utvärdering har gjorts för att säkerställa kvalitativa bostäder där unga vuxna trivs och vill bo.

För vem?

Kommuner, bostadsbolag, byggaktörer, arkitektkontor eller andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn som vill veta mer om SNABBA HUS, alternativt vill inleda ett samarbete med jagvillhabostad.nu kring att bygga fler SNABBA HUS-bostäder för att lösa bostadsbristen för unga vuxna i er kommun.

Kontakt

Kontakta info@jagvillhabostad.nu för offert eller mer information.