Boka oss: TA PLATS

TA PLATS!

– Metoder för att inkludera unga i (bo)stadsplaneringsprocesser

Det blir allt vanligare att anställda på kommuner, bostadsbolag och konsulter inom samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att föra dialog med invånare. Att låta invånarna påverka den fysiska utvecklingen i kommunen ger goda resultat. Det skapar både effektivare processer med beslut som förankras i ett tidigt skede och förbättrade resultat där flera olika perspektiv tas till vara. Unga är en grupp som många upplever vara svår att nå. Det kan behövas metoder som är speciellt utformade för att inkludera gruppen på ett sätt där de erbjuds verkligt inflytande.

Vad erbjuder vi?

jagvillhabostad.nu har många års erfarenhet och stor samlad kompetens inom att utveckla och driva projekt inriktade på att öka ungas inflytande i bostads- och stadsplaneringsprocesser. Baserat på våra erfarenheter och forskning inom området, har vi utvecklat metoder för att inkludera unga i olika typer av dialog- och planeringsprocesser. Vi ger stöd i arbetet med att engagera unga och gör er till proffs på medborgardialog. Vi utbildar och leder processer både i offentlig och privat verksamhet.

Handbok

Handboken innehåller teoretiska perspektiv på dialog och inflytande i fysisk planering. Den innehåller även konkreta metoder för att planera och genomföra inkluderande dialogprocesser med unga samt tips på dialogforum och workshopmetoder.

Se smakprov och beställ handboken här

Föreläsning 

jagvillhabostad.nu håller en inspirerande föreläsning om vikten av att involvera unga i planeringsprocesser. Föreläsningen är baserad på handbokens innehåll och koncentrerar sig på konkreta metoder för att planera och genomföra inkluderande dialogprocesser där unga erbjuds verkligt inflytande.

Föreläsning och workshop 

Utöver föreläsningen håller vi ett antal kreativa workshops där deltagarna får reflektera över sin egen roll som ledare av dialog med unga samt öva på att lägga upp en fiktiv dialogprocess.

Efter utbildningen kan deltagarna mer om…

…hur man når ut till och engagerar unga invånare i kommunen
…konkreta metoder för att planera och genomföra inkluderande dialogprocesser
…innovativa exempel på hur dialog kan föras
…att anpassa processer för att göra dem tillgängliga för unga
…hur man
 återkopplar och följer upp dialog på ett bra sätt

Processledning

Vill ni ha stöd i hur ni praktiskt kan jobba för att inkludera unga i planeringsprocesser? Vi kan anlitas för att ge processtöd, ta fram strategier eller för att driva dialogprocesser där unga involveras i konkreta projekt. Uppdraget skräddarsys efter beställarens önskemål. Kontakta oss för mer information.

För vem?

Offentliga och privata aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som vill inspireras och få praktiska verktyg för hur unga kan inkluderas i planeringsprocesser.

Kontakt

Kontakta info@jagvillhabostad.nu för offert eller mer information.