Bopinion

Tillsammans med Riksbyggen och Sveriges Byggindustrier ville vi sänka tröskeln för unga att engagera sig i den bostadspolitiska debatten. Därför tog vi fram en begreppsguide där vi reder ut ord och begrepp som ofta används i debatten om bostäder eller stadsplanering. Syftet är att uppmuntra till användandet av ett lättförståeligt språk och sprida kunskap och skapa en inkluderande miljö. Du kan ladda ned begreppsguiden här