Bostadsvrålet

Tillsammans med ett trettiotal andra organisationer arrangerar vi varje år. Bostadsvrålet som är ett bostadspolitiskt forum för ideella krafter och aktivister att samlas och diskutera vägen framåt för en social hållbar bostadspolitik.

Genom att sätta de boendes intressen först har bostadsvrålet blivit en nationell plattform för engagerade bostadsaktivister över hela Sverige. Läs mer om Bostadsvrålet här.