Engagera dig i jagvillhabostad.nu

Bostad är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för övriga livet. Ändå har vi en akut bostadskris för unga där hundratusentals unga i Sverige saknar en trygg bostad. Många oroar sig över att inte kunna flytta hemifrån, starta familj, flytta till en ny ort och över att bli utnyttjade på andrahandsmarknaden. Detta är ett politiskt problem – som går att förändra. I jagvillhabostad.nu kämpar vi tillsammans för den förändringen och ju fler vi är, desto större skillnad gör vi. Att kämpa för ungas rätt till trygga bostäder är att kämpa för ungas sociala trygghet. Det ingår i att kämpa för ett jämlikt samhälle, lika viktig som andra sociala tryggheter som demokrati ska garantera. Du behövs. Bli bostadsaktivist med oss!

Vi har flera olika sätt att engagera sig på, beroende på vad som passar dig bäst. Alla bidrag gör skillnad. Ett enkelt första sätt att stötta vårt arbete är genom att bli stödmedlem. Det är gratis, kravlöst och tar en minut. Bli medlem här. Du kan även bli aktiv i vårt medlemsnätverk, i ett lokalt utskott, i en lokal styrelse eller i vår förbundsstyrelse. De flesta uppdragen kräver inga förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt. Läs mer om de olika uppdragen nedan.

Som engagerad får du:

 • Grundutbildning och introduktion till ditt uppdrag
 • Löpande handledning och fortbildningar via vår bopolakademi
 • Praktisk erfarenhet av förändringsarbete och bostadspolitik
 • Meriter inför framtiden
 • Möjlighet att bidra till kampen för alla ungas rätt till trygg bostad
 • Nätverk och gemenskap som kämpar för en jämlik bostadsmarknad

Vad innebär det att ingå i vårt medlemsnätverk?

Att ingå i vårt medlemsnätverk innebär att du skriver upp dig på att du vill bli kontaktad inför aktiviteter, där du bidrar med punktinsatser utifrån dina förutsättningar och intresse. Du kan också föreslå egna punktinsatser!

Exempel på aktiviteter:

 • Sprida kampanjer på sociala medier, ta fram innehåll till våra sociala medier, producera foto och film
 • Delta vid externa aktiviteter såsom events och mässor
 • Delta vid politiska aktioner såsom demonstrationer och namninsamlingar
 • Bidra med särskild kunskap

För att delta i nätverket krävs inga förkunskaper eller minsta åtagande utan du deltar helt enkelt när du kan och vill. Inför olika aktiviteter kommer du bli kontaktad och ha möjlighet att anmäla deltagande. Efter anmälan får du mer information från ansvarig person för just den aktionen.

 Hur går jag med i medlemsnätverket?

 • Du kan bli aktiv i nätverket under hela året
 • Bli medlem om du inte redan är det
 • Skicka in intresseanmälan via formuläret
 • Vi kontaktar dig med mer information om hur nätverket fungerar
 • Vid önskemål kan du delta vid grundutbildningar och fortbildningar, men det är inget krav för uppdraget

Vad innebär det att vara med i ett lokalt utskott?

Utskott är grupper av aktiva som engagerar sig inom ett specifikt verksamhetsområde i lokalavdelningarna. Det kan exempelvis vara påverkansutskott, föreläsningsutskott, bostadssökarutskott eller eventutskott.

 Exempel på aktiviteter:

 • Hålla bostadssökarträffar med unga
 • Besöka skolor med informationsbord och föreläsningar
 • Planera relevanta events
 • Genomföra påverkanskampanjer
 • Skriva debattartiklar

Minimiåtagande är 4h/månaden och inga förkunskaper krävs – vi utbildar dig internt via vår bopolakademi. Som aktiv i ett utskott förväntas du kunna delta på 1 möte i månaden samt planerade aktiviteter enligt överenskommelse. Aktiviteter och uppgifter planeras tillsammans med övriga gruppen och gruppledaren samt i samråd med den lokala styrelsen.

 Hur blir jag aktiv i ett utskott?

 • Du kan bli aktiv i ett utskott under hela året
 • Skicka in ansökan via formuläret
 • Vi kontaktar dig med mer information
 • Vid antaget uppdrag får du grundutbildning + introduktion till ditt specifika uppdrag
 • Ni kommer överens om uppgifts- och ansvarsfördelning tillsammans i din grupp

Vill du se vilka utskott som söker personer just nu? Läs mer om uppdragen här. Finns det inte annonserade platser på din ort? Inga problem, det finns alltid plats för fler. Skicka in en intresseanmälan här så kontaktar vi dig med mer information.

Vad innebär det att sitta i en lokal styrelse?

Den lokala styrelsen leder lokalavdelningens arbete. I varje styrelse finns en ordförande och styrelseledamöter som har olika ansvarsroller. Exempel på ansvarsroller är kommunikationsansvarig, medlemsansvarig, sekreterare, påverkansansvarig, upplysningsansvarig eller eventansvarig. Styrelsen samarbetar med utskotten för att genomföra aktiviteter och att verksamhetsplanen för året följs.

 Exempel på uppgifter:

 • Styrelsemöte 1 gång/månad
 • Ta strategiska beslut för lokalavdelningen
 • Verksamhetsplanera för året
 • Genomföra aktiviteter (tillsammans med utskotten) inom våra verksamhetsområden
 • Ha kontakt med riksorganisationen
 • Hålla årsmöte

Minimiåtagande är 6h/månaden och inga förkunskaper krävs – vi utbildar dig internt via vår bopolakademi. Som styrelseledamot förväntas du kunna delta på 1 möte i månaden, ansvara för ditt tilldelade ansvarsområde/uppgifter samt delta på planerade aktiviteter enligt överenskommelse.

 Hur blir jag aktiv i en lokal styrelse?

 • Du kan bli aktiv i en styrelse vid ett årsmöte eller när det finns vakanta poster
 • Skicka in ansökan via formulär/annons
 • Vi kontaktar dig med mer information
 • Vid antaget uppdrag får du grundutbildning + introduktion till ditt specifika uppdrag

Vill du se vilka styrelseuppdrag som är vakanta just nu? Läs mer om uppdragen här. Du behöver inte bo i en ort med en lokalavdelning, uppdraget kan även göras på distans. Eller kanske vill du starta en lokalavdelning i din stad? Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig med mer information.

Vad innebär det att sitta i vår förbundsstyrelse?

Förbundsstyrelsen arbetar på nationell nivå och leder hela organisationen. Det vill säga att förbundsstyrelsen tar strategiska beslut för organisationen, representerar organisationen på nationell nivå och leder kansliets arbete.

 Exempel på uppgifter:

 • Styrelsemöte 1 gång/månad
 • Ta strategiska beslut för förbundsstyrelsen
 • Verksamhetsplanera för året
 • Genomföra aktiviteter (tillsammans med utskotten) inom våra verksamhetsområden
 • Ha kontakt med riksorganisationen
 • Hålla årsmöte

Minimiåtagande är 8h/månaden och det är en fördel med erfarenhet av styrelsearbete, påverkansarbete eller bostadspolitik. Det är dock inget krav – vi utbildar dig internt. Som förbundsstyrelseledamot förväntas du kunna delta på 1 möte i månaden, ansvara för ditt tilldelade ansvarsområde/uppgifter samt delta på planerade aktiviteter enligt överenskommelse.

 Hur blir jag aktiv i förbundsstyrelsen?

 • Du kan kandidera till förbundsstyrelsen vid vår förbundsstämma som sker i mars månad varje år. Håll utkik i våra kanaler, vi annonserar när ansökningsperioden är öppen.
 • Skicka in ansökan via annons
 • Valberedningen kontaktar dig för en intervju
 • Vid antaget uppdrag får du grundutbildning + introduktion till ditt specifika uppdrag

När ansökningsperioden är öppen annonseras det här. Du behöver inte bo i Stockholm, uppdraget kan även göras på distans.

Hör Lina berätta om sitt engagemang

bopolakademin

bopolakademin är en utbildningsserie som rustar dig för att självständigt kunna driva förening, granska kommunal bostadspolitik och opinionsbilda kring alla ungas rätt till en trygg bostad. Akademin erbjuds löpande varje verksamhetsår och riktar sig till dig som är aktivt engagerad i någon av våra lokalavdelningar. Läs mer här.