Vi vill alltid bli fler engagerade – välkommen att bli en del av vår kamp.

Ett sätt att stötta vårt arbete är att bli stödmedlem. Det är gratis och du kan bli det här.

Vi söker även personer som vill engagera sig i våra lokalavdelningar. Anmäl ditt intresse här. Det passar dig som tillexempel är intresserad av ledarskap, påverkansarbete, hållbar samhällsplanering eller utåtriktat arbete mot unga. Läs mer om våra fokusområden här.

Minimiåtagande är ca. 4/h i månaden och inga förkunskaper krävs – vi utbildar dig internt. Vad innebär det i praktiken? Det kan exempelvis vara att:

  • Erbjuda praktiskt stöd till unga i hur de kan navigera på en krånglig bostadsmarknad
  • Opinionsbilda för ungas rätt på bostadsmarknaden
  • Arrangera evenemang och aktiviteter för att sprida kännedom om organisationen och engagera fler unga i kampen för en jämlik bostadsmarknad
  • Ordna aktiviteter för medlemmar

Vad får jag genom att vara engagerad? 

  • Möjligheten att arbeta praktiskt för ungas livsvillkor och ett jämlikt samhälle
  • Ett kreativt uppdrag som är flexibelt utifrån dina förutsättningar
  • Utbildning och aktivt stöd från organisationen
  • Fördjupad kunskap i bostadspolitik, styrelsearbete och förändringsarbete
  • Vara en del av en rikstäckande gemenskap som kämpar för jämlikhet
  • Meriter inför framtiden

Vill du vara med?

Du behöver inte bo i en ort med en lokalavdelning, uppdraget kan även göras på distans. Eller kanske du vill starta en lokalavdelning i din stad? Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig med mer information!