Bostad är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för övriga livet – ändå har vi en akut bostadskris för unga där hundratusentals unga i Sverige saknar trygg bostad. Många unga idag oroar sig över att inte kunna flytta hemifrån, starta familj, flytta till en ny ort, att inte ha råd med boendet och för att bli utnyttjade på andrahandsmarknaden. Detta är ett politiskt problem – som går att förändra. I jagvillhabostad.nu kämpar vi tillsammans för den förändringen, för en jämlik bostadsmarknad där vi unga har valfrihet och egenmakt att forma våra egna liv. Ju fler vi är, desto större skillnad gör vi. Du behövs. Bli bostadsaktivist med oss!

Engagera dig i jagvillhabostad.nu

Vi har flera olika sätt att engagera sig på, beroende på vad som passar dig bäst. Alla bidrag gör skillnad. Ett enkelt första sätt att stötta vårt arbete är genom att bli stödmedlem. Det är gratis, kravlöst och tar en minut. Bli medlem här. Du kan även bli aktiv i vårt medlemsnätverk, i ett lokalt utskott, i en lokal styrelse eller i vår förbundsstyrelse. De flesta uppdragen kräver inga förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt. Läs mer om de olika uppdragen nedan.

Som engagerad får du

  • Grundutbildning och introduktion till ditt uppdrag
  • Löpande handledning och fortbildningar via vår bopolakademi
  • Praktisk erfarenhet av förändringsarbete och bostadspolitik
  • Meriter och referenser inför framtiden
  • Möjlighet att bidra till kampen för alla ungas rätt till trygg bostad
  • Nätverk och gemenskap som kämpar för en jämlik bostadsmarknad

Vad innebär det att ingå i vårt medlemsnätverk?

Att ingå i vårt medlemsnätverk innebär att du anmäler intresse för att bli kontaktad inför medlemsaktiviteter, där du bidra med punktinsatser utifrån dina förutsättningar och intresse – du väljer själv när du vill delta. Det kan exempelvis handla om att bidra vid events, politiska aktioner eller sprida kampanjer på sociala medier.

Vad innebär det att vara med i ett lokalt utskott?

Utskott är grupper av aktiva som engagerar sig inom ett specifikt verksamhetsområde i lokalavdelningarna. Det kan exempelvis vara ett påverkansutskott, ett upplysningsutskott, ett föreläsningsutskott, ett bostadssökarutskott eller ett eventutskott

Vad innebär det att sitta i en lokal styrelse?

Den lokala styrelsen leder lokalavdelningens arbete och tar beslut rörande lokalavdelningen. I varje styrelse finns en ordförande och styrelseledamöter som tillsammans planerar verksamheten, inom teman såsom påverkansarbete, upplysning till unga, kommunikation och event. Styrelsen samarbetar med utskotten för att genomföra aktiviteter under året.

Vad innebär det att sitta i vår förbundsstyrelse?

Förbundsstyrelsen arbetar på nationell nivå och leder hela organisationen. Det vill säga att förbundsstyrelsen tar strategiska beslut för organisationen, representerar organisationen på nationell nivå och leder kansliets arbete. Ansökan till förbundsstyrelsen 2023-2024 är nu öppen. Skicka in din intresseanmälan nedan eller nominera någon som skulle passa i förbundsstyrelsen!

Hör Lina berätta om sitt engagemang

bopolakademin

bopolakademin är en utbildningsserie som rustar dig för att självständigt kunna driva förening, granska kommunal bostadspolitik och opinionsbilda kring alla ungas rätt till en trygg bostad. Akademin erbjuds löpande varje verksamhetsår och riktar sig till dig som är aktivt engagerad i någon av våra lokalavdelningar. Läs mer här.