Försäljning och Föreläsning

Boken Ta Plats

I samband med vårt projekt Ta Plats såg vi till att noggrant dokumentera vilka metoder vi använde och som fungerade bäst för att få unga att engagera sig i sitt närområde. Resultatet samlade vi i handboken TA PLATS!

Handboken innehåller teoretiska perspektiv på dialog och inflytande i fysisk planering. Den innehåller även konkreta metoder för att planera och genomföra inkluderande dialogprocesser med unga samt tips på dialogforum och workshopmetoder.

Du kan beställa handboken genom att maila info@jagvillhabostad.nu. Pris: 150 kr inkl. porto. Betalning sker via faktura. Se smakprov här.

Föreläsning

jagvillhabostad.nu håller en inspirerande föreläsning om vikten av att involvera unga i planeringsprocesser. Föreläsningen är baserad på handbokens innehåll och koncentrerar sig på konkreta metoder för att planera och genomföra inkluderande dialogprocesser där unga erbjuds verkligt inflytande. Vänligen maila oss på info@jagvillhabostad.nu för mer information.