Goda Bostäder

Goda Bostäder är ett projekt vars syfte är att tillgängliggöra bostadsbyggande och skapa en modell för civilsamhällesaktörer att erbjuda hyresbostäder som människor har råd att efterfråga.

Genom att utveckla en innovativ finansierings- och ägandemodell för bostadsbyggande vill vi visa på att det går att skapa bostäder med låga hyror, låga trösklar in, boendeinflytande och där all vinst återinvesteras i verksamheten.

Goda Bostäder ställer höga krav på kvalitet av byggd miljö utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt perspektiv. Genom att frigöra den kraft som finns inom civilsamhället vill vi belysa att alternativa lösningar kan motverka bostadsmarknadens problem.

Är du intresserad? Kontakta Lisa Deurell på godabostader@jagvillhabostad.nu.