Allmänt om att hyra

Andrahand, inneboende och privat

Andrahandsuthyrning är när du upplåter din lägenhet (hyresrätt eller bostadsrätt) till någon annan, det vill säga även närstående, barn eller syskon, och det spelar ingen roll om du tar ut hyra eller inte. Det är själva upplåtelsen som räknas.

Som inneboende räknas bara de som bor tillsammans med en hyresgäst/bostadsrättshavare i bostaden utan att ha skrivit kontrakt med hyresvärden/föreningen och som bara har tillgång till en del av lägenheten. (För livspartner som bor ihop gäller andra regler.)

Särskilda regler gäller för att hyra hel eller del av en bostad av bostadsrättshavare eller ägare till t ex en villa. Detta kan kallas att hyra privat, eller att hyra någons egna bostad men det är nog vanligast att det kallas att hyra i andrahand eller att vara inneboende. När det gäller äganderätt är det inte en egentlig andrahandsuthyrning utan en direkt uthyrning mellan ägare och hyresgäst. För bostadsrätter är förhållandet något av ett mellanting mellan privatuthyrning och andrahandsutsuthyrning.

Andrahandsuthyrning av hyresrätt och privatuthyrning av bostadsrätt kräver alltid godkännande från värden eller föreningsstyrelsen. Se till att ha det! Har man inte värdens godkännande kan uthyraren förlora sin rätt till hyresrätten eller bostadsrätten sitt förstahandskontrakt och den som hyr i andra hand kan bli utslängd utan förvarning. Båda parter tar stora risker om man hyr/hyr ut i andrahand och privat utan tillstånd från hyresvärden eller föreningsstyrelsen.

För att värden eller föreningsstyrelsen ska gå med på uthyrningen krävs i regel beaktansvärda skäl. Som beaktansvärda skäl räknas sjukdom, studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, separation, “provbo” med en framtida sambo, särskilda familjeförhållanden eller jämförbara anledningar.

För att ha en inneboende gäller andra regler än för att hyra ut hela bostaden. Det är upp till hyresgästen om hen vill ha inneboende men om en inneboende är problematiskt, eller “till men” för hyresvärden/bostadsrättsföreningen/medlem i bostadsrättsföreningen så är det inte tillåtet. Läs hyreskontraktet eller föreningsstadgar noga. Ibland står där om det är ok eller inte att ha inneboende.

En ny lag om uthyrning av egen bostad har börjat gälla 1 februari 2013. Lagen gör att det blir skillnad på att hyra en hyresrätt och en bostadsrätt i andrahand. För hyresrätter gäller samma regler som innan – hyreslagen. För bostadsrätter och andra ägda bostäder gäller de nya reglerna för andrahandsuthyrning. Det gör att den som hyr ut en bostadsrätt får ta ut en högre hyra än bruksvärdeshyran, behöver inte betala tillbaka för hög hyra och behåller besittningsrätten till bostaden.