Ansvar

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd. Det finns alltså inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och den ursprungliga hyresvärden. Förstahandshyresgästen har vid uthyrande i andrahand fortfarande ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren och värden. Som förstahandshyresgäst är det därför bra att fortsätta att betala hyran direkt till hyresvärden och låta andrahandshyresgästen betala till eget konto. Om andrahandshyresgästen missköter hyresbetalningen till värden är det skäl för värden att säga upp kontraktet med förstahandshyresgästen.

Samma regler om ansvar gäller i princip vid uthyrning av bostadsrätter . Fastighetsägaren och värden är då bostadsrättsföreningen medan förastahandshyresgästen motsvaras av den som äger bostadsrätten – bostadsrättshavaren. Observera dock att andra regler gäller för hyressättning och besittningsrätt när du hyr bostadsrätter och äganderätter.