Besittningsrätt

Som andrahandshyresgäst som hyr en hyresrätt kan du få en begränsad besittningsrätt gentemot din hyresvärd (förstahandshyresgästen). Däremot finns ingen besittningsrätt gentemot den ursprungliga värden (fastighetsägaren). Vid hyra av äganderätter och bostadsrätter finns ingen besittningrätt oavsett hur länge du som hyresgäst hyrt bostaden.

Besittningsrätten
Bestittningsrätten är en rätt att få bo kvar och gäller framförallt vid boende i hyresrätter där hyresgästen har förastahandskontrakt. Om besittningsrätt inte gäller är hyresgästen tvungen att flytta efter uppsägningstidens slut om hyresvärden säger upp kontraktet. Se även vräkning då hyresgästen i ovanliga fall ändå inte får bo kvar.

Besittningsrätt mot förstahandshyresgästen
Du som hyr i andrahand kan i vissa fall få en begränsad besittningsrätt på lägenheten. Om andrahandshyresgästen har bott i en hyreslägenhet i längre än två år och det inte finns något avtal där man avtalat bort besittningrätten träder den i kraft efter de två åren.
Besittningsrätten gäller bara mot den som innehar förstahandskontraktet och kan ändå upphävas vid en eventuell prövning i hyresnämnden.

Ingen besittningsrätt mot fastighetsägaren
Besittningsrätten för andrahandsinnehavare är svag och ger i praktiken inte ett speciellt bra skydd. Det är inte ovanligt att man tror att besittningsrätten ger rätt till övertagande av förstahandskontraktet, men så är det aldrig. Det avtal som finns mellan den som har förstahandskontrakt och hyresvärden påverkas aldrig av förhållandet mellan den som har första- och andrahandskontrakt.

Besittningsrätt om du bott längre än två år
I praktiken innebär det här att den som bott i en lägenhet i över två år och inte har skrivit på det avtal där man ifrånsäger sig rätten till besittningskydd, inte har skyldighet att flytta om förstahandsinnehavaren vill få tillgång till sin lägenhet. Men man ska vara medveten om att om tvisten går till hyresnämnden så är det ovanligt att den som hyr i andrahand får rätt att bo kvar. Fast det kan ju ta ett tag, ibland upp till ett år att få tvisten avgjord, så vill man vinna tid har man rätten på sin sida.

Ingen besittningsrätt alls
Om du hyr en bostadsrätt eller en äganderätt (äganderätter kan vara lägenheter eller t ex villor där personen som hyr ut själv är fastighetsägare) gäller den nya lagen om uthyrning av egen bostad. Vid hyra av privatpersoners egna bostad finns ingen besittningsrätt. Enda undantaget är om privatpersonen som är hyresvärd hyr ut fler än en bostad. Då slutar lagen om uthyrning av egen bostad att gälla och hyreslagen blir gällande och ger eventuellt besittningsrätt.