Hemförsäkring

Förstahandshyresgästens hemförsäkring täcker inte andrahandshyresgästen. Du bör alltså teckna en egen hemförsäkring när du bor i andra hand.

Skaffa egen försäkring. I andrahandskontraktet bör anges att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna hemförsäkring. Villkoren vid andrahandsuthyrning varierar mellan olika försäkringsbolag. Kontakta därför aktuellt försäkringsbolag och fråga vad som gäller. Saknar du som andrahandshyresgäst helt försäkring rekommenderar vi att du fixar det. Lämpligtvis bör försäkringen också innehålla en ansvarsförsäkring som täcker skador på hyrd egendom.

Inventarier och Inventarielista 
Är den lägenhet som ska hyras ut möblerad, så ska det anges på andrahandskontraktet. Första- och andrahandshyresgästen bör gemensamt göra en förteckning över alla inventarier som finns i lägenheten, samt notera eventuella skador som finns på dessa, och på lägenheten i övrigt. Inventarielistan skrivs under av bägge parter (glöm inte ort och datum), och parterna tar sedan varsitt exemplar som bifogas med kontraktet.

Var rädd om dina grejer även om försäkringen täcker
Vi rekommenderar att du som förstahandshyresgäst tar bort värdefulla föremål och sådant som du är rädd om från lägenheten om den hyrs ut möblerad. Även om du skulle få ekonomisk ersättning för skador går det inte alltid att ersätta det personliga värdet. Se även till att ha en försäkring när du hyr ut. Det finns särskilda försärkringar som passar vid andrahandsuthyrning och vid uthyrning av egen bostad.
Det är inte fel att ta ut en depositionsavgift som motsvarar till exempel en månadshyra. Den återbetalas när hyresgästen flyttar ut, om lägenheten och eventuella inventarier är i avtalat skick enligt inventarieförteckningen.