Svartkontrakt

Köpa
Det är inte olagligt att köpa ett förstahandskontrakt men du tar en väldigt stor risk. Eftersom det handlar om svarta pengar är förkomsten av kvitton ovanligt. Du har heller ingen garanti att du verkligen får behålla det kontrakt du köpt svart. Om värden kommer på att du köpt kontraktet svart är det skäl att återta förstahandskontraktet. Tänk också på att du kanske vill flytta i framtiden, vilket innebär att du inte får tillbaka pengarna du lagt ut, eftersom det är olagligt att sälja kontraktet. Dessutom bidrar du genom att köpa svartkontrakt ytterligare till den bostadsmarknad där de med pengar får tak över huvudet medan alla andra får stå utanför.

Sälja
Gör inte det. Det är olagligt och hyresvärdar och så kallade svartmäklare (det vill säga du, om du säljer ditt kontrakt) riskerar upp till två års fängelse om de ertappas. Ett förstahandskontrakt på en hyresrätt är ingen egendom, utan innebär en rättighet att hyra lägenheten tills vidare.

Hyreslagen säger följande:

65 § Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskild ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till sådan lägenhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock ej dömas till straff.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning eller om gärningsmannen eljest i avsevärd mån har missbrukat sin ställning som ägare eller förvaltare av fastighet.

Villkor som avses i första stycket är ogiltiga. Den som har ställt upp villkoret är skyldig att lämna tillbaka vad han tagit emot. Lag (1984:694)

Vilket innebär att du kan få två års fängelse om du tjänat pengar på att sälja eller förmedla många kontrakt eller systematiskt varit delaktig i sådan verksamhet. Om du gör det en gång får du böter.

Vid en fällande dom om olaglig förmedling av bostäder mot kontant betalning får den som köpt lägenheten direkt av sin hyresvärd tillbaka pengarna, och får behålla förstahandskontraktet. Om du köpt svartkontrakt av nån annan, dvs någon annan än hyresvärden (tex förstahandshyresgästen, eller utomstående person ) får du tillbaka pengarna, men har ingen rätt till lägenheten. Det kan vara värt att notera att du bara får tillbaka dina pengar om du kan bevisa att en transaktion ägt rum. Vilket betyder att det kan bli svårt eftersom man aldrig skriver kvitto vid olagliga affärsuppgörelser.