Vräkning

För att en hyresvärd ska avhysa en hyresgäst krävs att man låtit bli att betala hyran, upprepade gånger stört grannar eller på annat sätt förverkat sin rätt till hyreskontraktet. För att avhysa en hyresgäst som vägrar att flytta måste värden först skriftligen ha skickat varningar, med datum och rekomenderat för att bevisa att hyresgästen mottagit brevet. Anser hyresvärden att hyresgästen har brutit mot avtalet och därmed inte ska ha rätt att bo kvar kan han/hon/hen vräka hyresgästen.

Men om hyresgästen motsätter sig vräkningen, och anser att värden har fel, går det att överklaga vräkningen till hyresnämnden. Så längre prövningen ligger hos hyresnämnden har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten.

Du behöver alltså aldrig acceptera att hyresvärden plötsligt kommer och säger att du ska flytta. Det finns lagar och regler och processer för hur en vräkning ska gå till om parterna inte är ense.

Men tänk på att om du hamnar i tvist, så behöver du ett ombud som har koll på lagen och dina rättigheter eftersom motparten kommer att ha detta. Det kan kosta ganska mycket pengar. Är du medlem i Hyresgästföreningen hjälper de dig med ett ombud som är specialist på området.

Vad som är skälig anledning för vräkning avgörs i prövning av hyresnämnden.

Läs gärna Hyreslagen kapitel 12, paragraferna 42-52 om förverkande (vräkning) och förlängning av kontrakt för att klura ut vad som gäller för dig och din situation, här >>


Länk till hyresnämnden