FAQ

Är det lagligt att bo i andra hand?

Nej, en andrahandshyresgäst har ingen rättighet att hyra ut lägenheten till nån annan. Det är bara förstahandshyresgästen som kan ansvara för lägenheten gentemot hyresvärden.

Hyr du i tredje hand har andrahandshyresgästen begått ett kontraktsbrott och som hyresgäst i tredjehand bor du därför olagligt. Du riskerar att bli utslängd och kan tyvärr oftast inte få rätt att bo kvar.


 

Får farmor överlåta kontraktet till mig?

Om du är inneboende / sammanboende med en närstående ( oftast mamma, pappa, syskon…), så kan din närstående ha rätt att skriva över förstahandskontraktet på dig.

Ni ska helst ha bott tillsammans i tre år (eller om den närstående plötsligt dör inom tre år, om det framgår att ni skulle ha bott tillsammans i tre år eller mer). Du måste bo i lägenheten när frågan prövas, men din mamma, pappa, farmor osv behöver inte göra det. Du måste vara godtagbar som hyresgäst, dvs vara skötsam, inte ha en betalningsanmärkningar, vara stökig osv.

Skulle din hyresvärd inte gå med på överlåtelsen, så kan du vända dig till Hyresnämnden och få din sak prövad där.
Länk till hyresnämnden

till sidans topp


 

Får man bo i butikslokaler eller kontor?

Att bo i lokaler är olagligt. Lokaler och bostäder skiljer sig från varandra dels genom hyressättningen. För lokaler gäller marknadshyror, och för hyreslägenheter gäller bruksvärdessystemet. Sedan 1 februari 2013 gäller även en marknadsliknande men reglerad hyra för hyra i andrahand av bostadsrätter och hyra av äganderätter. Dessutom omfattas bostäder av ett regelsystem som bland annat talar om lägsta godtagbara standard för en bostad. För att kunna hyra ut en lokal som en bostad, krävs att denna uppfyller reglerna för bostadsstandard.

Man får alltså bo i lokaler om både värden och hyresgästen är överens om det, och lokalen uppfyller kraven för en bostad. Men då måste man skriva ett bostadskontrakt där det tydligt framgår att uthyrningen gäller boende. Detta för de lagstiftningar som reglerar de båda hyresformerna.

Om man hyr en lokal i syfte att driva verksamhet, men i själva verket bor där har man begått kontraktsbrott och får bli avhyst. Det finns exempel på rättsfall där hyresgäster fått rätt att bo kvar i en lokal som var avsedd för verksamhet i kontraktet. Då har det handlat om att värden var med på att hyresgästen skulle bo i lokalen, men detta angavs inte i kontraktet.

En variant av att bo i lokal är “bokal”. Det är en lägenhet som sitter ihop med en lokal där man hyra båda samtidigt. I princip gäller dock samma som ovan så det är viktigt att syna kontraktet så att hyran inte blir för hög och att det faktiskt står att det är tänkt att lägenheten ska användas som bostad. Detta är egentligen inte ett alternativ för att lösa ett bostadsproblem om det inte är så att du är egen företagare eller liknande. Du förutsätts nämligen driva en verksamhet i lokalen.

till sidans topp


 

Får värden gå in i min lägenhet utan förvarning?

Värden har ingen som helst rätt att gå in i din lägenhet utan anledning. Detta gäller oavsett om du hyr i första eller andra hand. Hyr du i andrahand så tänk på att inte ens förstahandshyresgästen får lov att gå in i lägenheten utan ditt tillstånd.

Enda gången detta är tillåtet är för att genomföra renoveringar, driftservice och större underhåll av fastigheten, eller i akutsituationer av typ brand eller vattenläcka.

Gäller det underhåll eller service måste detta meddelas skriftligt i god tid innan och du får motsätta dig det föreslagna datumet om det inte passar dig just då. Du får däremot inte motsätta dig det upprepade gånger på grund av att du inte har lust, utan får försöka komma överens om ett datum då det passar bättre.

Om värden utan att ha meddelat dig, och utan skälig grund, går in i lägenheten har värden gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Detta är straffbart och bör polisanmälas.

“Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.
Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.
Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.”

Brottsbalken kap 4, §6

Läs Brottsbalk (1962:700) kapitel 4, paragraf 6 eller läs mer här >>  

till sidans topp


 

Får värden trippla hyran hux flux?

– Ja, om du hyr en bostadsrätt och skriver ett nytt kontrakt efter 1 februari 2013 så kan hyra plötsligt få vara marknadsliknande för att den som äger bostadsrätten schablonmässigt ska antas få täckning för sina lånekostnader. Om du hade skrivit kontrakt 31 januari 2013 så hade hyran varit baserad på “bruksvärdet”. Detta på grund av en ny lag om uthyrning av egen bostad som trädde i kraft 1 februari 2013. Om hyran efter den 1 februari 2013 plötsligt höjs i ditt kontrakt så gör en uträkning på om hyran följer regleringen för marknadsliknande hyra.

– Nej, hyran måste vara skälig när du hyr en hyresrätt. Värden får höja hyran om det kan motiveras med renoveringar av fastigheten eller lägenheten, men den måste fortfarande överensstämma med bruksvärdet. Till skillnad mot den marknadsliknande hyran så relaterar hyran till vilken standard och värden som hyresgästen får när bruksvärdeshyran gäller.

– Om du hyr i andrahand, se upp för ockerhyror! Oavsett om du hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andrahand, så finns ett hyrestak. I hyresrätt ska hyran motsvara bruksvärdet och i bostadsrätt ska hyran i princip täcka ägarens kostnader och vara marknadsliknande. Läs mer under “Andrahandsuthyrning”.

till sidans topp


 

Hur kan jag få en bostad snabbare?

I landets större städer är det svårt att få tag på en bostad, oavsett var man letar. Men ett tips är att strunta i rykten som florerar om olika områden, åk dit och titta själv istället! Oftast är det lättare att få en lägenhet i förortsområdena, och sen kan du skadeglatt titta på när alla andra slåss om att bo i innerstaden. Kanske kan du locka med dig några kompisar, det är alltid schysst att bo nära varandra!