Bo i lokal

Det cirkulerar mycket rykten om möjligheterna att bo i lokal, och få vet vad som gäller. Vår erfarenhet är att det i och för sig inte är omöjligt att få en hyresvärd att gå med på att hyra ut en lokal som bostad. Det förekommer både olagliga och lagliga sådana uthyrningar.

Ska det vara en laglig uthyrning det är frågan om så måste det tydligt framgå på kontraktet att det rör sig om ett permanent boende. Framförallt måste lokalen också vara godkänd som bostad. Det ska värden fixa. Det finns människor som bor olagligt i lokaler. Det är olagligt, osäkert, otryggt och risken för att åka ut finns alltid där. Om man hyr en lokal i syfte att driva verksamhet, men i själva verket bor där har man begått kontraktsbrott och blir sannolikt vräkt.

Lagstiftningen skiljer sig åt för de olika upplåtelseformerna. En bostad omfattas till exempel av ett regelverk som talar om minsta godtagbara standard, och hyrorna för hyresbostäder baseras på bruksvärdet. Lokalernas regler är annorlunda, och hyrorna är marknadsanpassade.