Korttidskontrakt

Korttidskontrakt är ett tidsbegränsat kontrakt på en lägenhet. Det vanligaste är att en hyresvärd hyr ut på korttidskontrakt när en lägenhet ska renoveras och renoveringsstarten drar ut på tiden. Det finns gott om exempel på fastigheter där flera lägenheter står tomma i väntan på att de ska påbörja renoveringarna. Ibland kan det dröja flera år innan det är dags.

Fler värdar borde använda sig av korttidskontrakt. Det vinner alla på. Eftersom korttidskontrakten oftast innehåller ett tillägg om att hyresgästen avsäger sig besittningsrätten (“Besittningsrätt” se ordlista), så riskerar inte värden att hyresgästen kräver att få bo kvar efter att kontraktstiden löpt ut. Det gör att värden kan ta in hyra, istället för att förlora intäkter medan lägenheterna står tomma.

Bostadslösa vinner på att få ett kontrakt på en egen lägenhet under tiden de letar bostad. Som bostadslös är det guld värt att få andas ut under de månader, ibland år, som korttidskontraktet gäller.