Mambo

Mambo är det nya ordet för att bo kvar hemma hos båda sina föräldrar eller en av dem. Det har blivit ett vanligt uttryck att vara mambo, och som det såg ut 2005, behövs 110 000 bostäder för att tillgodose behovet för 20-27-åringar i Sverige. Bara i Stockholm bor varannan 20-27-åring kvar hemma.

Fördelen är att du kan passa på att spara pengar. De flesta betalar en ganska låg hyra för att bo kvar hemma.

Nackdelarna är många. Att inte ha ett eget hem fastän man är vuxen är ett problem. Det blir svårt att vara självständig, ha ett normalt privat- och socialt liv. Känslan av att aldrig få bli vuxen är tillräckligt för att man ska må dåligt och tycka att situationen är outhärdlig.