Ungdomsbostäder

Ungdomsbostäder har en del kommuner, som oftast riktar sig till unga under 25 eller 30 år. Man måste alltså flytta ut när man blir för gammal. Ungdomsbostäder är ofta ganska små och billigare än vanliga hyresbostäder och kan fungera som en bra inkörsport för unga på bostadsmarknaden. Kolla på din kommuns hemsida om det finns ungdomsbostäder där du vill bo.