Tips och fakta för bostadssökande

Ibland kan bostadsmarknaden kännas som en djungel. Vi har försökt göra det lite lättare för dig. Här finner du en massa information om olika boendeformer och fenomen som kan dyka upp.

Vissa kommuner i landet har infört så kallade hyresgarantier. Få vet att de existerar trots att de funnits sedan 2007. De innebär att den som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti hos de kommuner som har infört garantin. Det kan handla om att du till exempel har en projektanställning istället för en fast anställning, men har en inkomst som täcker hyra och andra utgifter. Hyresgarantin är en extra säkerhet för hyresvärden, eftersom kommunen går i borgen för dig. Läs mer om hyresgarantier på Boverkets hemsida.

Från och med 1 februari 2013 införs en ny lag om uthyrning av egen bostad. Den gör att andrahandsmarknaden delas upp i två grupper där olika regler gäller. Ett knippe regler för hyresrätter och andrahandsuthyrning av dessa, och ett annat knippe regler för villor, äganderätter och bostadsrätter och andrahandsuthyrning av dessa. Jagvillhabostad.nu kommer att uppdatera hemsidan med de nya reglerna så fort vi kan. Så länge håll till godo med denna artikel som sammanfattar hela den nya lagen.