Vad säger lagen?

ABC om Bostadslagar

Det finns lite olika regler som gäller för bostäder. Dels finns det regler om de allmännnyttiga bostädsföretagen – bostadsföretag som ägs av kommunen, om bostadsförmedlingar och om kommunens ansvar. Dels finns det lagar om vad som gäller för att hyra och för att hyra ut. De som du som bostadssökande oftas kommer att träffa på är de senare lagarna men om du t ex vill påverka din kommun till att bygga fler bostäder så är t ex bostadsförsörjningslagen en viktig lag att känna till.

Sedan finns en hel del regler om vad som gäller för planering och bygge av bostäder. Är du intresserad av att veta mer om bygge så kolla in Boverkets hemsida.