Om lokalavdelningar

Vad är en lokalavdelning?

En lokalavdelning kan kort beskrivas som minst tre personer som på ett demokratiskt årsmöte valts till att leda en lokal gren av förbundet jagvillhabostad.nu. Lokalavdelningen utgörs av sin styrelsen samt de individuella medlemmarna i upptagningsområdet.

Vad gör en lokalavdelning?

Opinionsbildning
Driver politik lokalt på sin ort mot en eller flera kommuner. Utgångspunkten för lokalavdelningen är jagvillhabostad.nu:s nationella bostadspolitiska plattform. Lokalavdelningarna kan själva välja ut delar av plattformen att fokusera på i sitt politiska arbete. Typiskt bra verksamhet för lokalavdelningar att göra inom detta område är att skriva debattartiklar i lokalpress, träffa ansvariga kommunpolitiker för att prata om ungas boende och vara aktiva på Twitter i den lokala bostadspolitiska debatten.

Konsumentupplysning
En medlemsförmån för vanliga medlemmar är att få tillgång till listor på privata hyresvärdar och tips på hur man söker bostad. En av lokalavdelningarnas uppgift är att maila ut listor och tips på hur man söker bostad till sina medlemmar. Dessutom är det bra om lokalavdelningen kontinuerligt uppdaterar sina medlemmar med tips på hur man bäst går tillväga för att söka bostad i lokalavdelningens upptagningsområde.

Projekt
Aktiva i lokalavdelningarna kan engagera sig i de projekt som förbundet driver nationellt. Man ansöker då om en plats i en referensgrupp eller projektgrupp som leds av anställda projektledare på jagvillhabostad.nu. Det är både kompetensutvecklande och roligt att vara med och leda projekt som jagvillhabostad.nu driver. Läs mer om våra projekt här.

Aktiviteter
Lokalavdelningar kan ordna bostadspolitiska aktiviteter för sina medlemmar. Typiskt bra aktiviteter som lokalavdelningar kan anordna är bostads-AW, bokbord på universitet/i skolor och medlemsmöten, gå på bostadspolitiska seminarier/debatter och ställa första frågan, gå på utställningar och ha diskussion om det man sett, träffa en annan lokalavdelning för utbyte, medborgarförslagsverkstad, studiecirklar, demonstrationer… med mera…

Vad får en lokalavdelning?

→ Styrelseutbildning
→ Bopol-utbildning eller annan spetsutbildning
→ Kick off
→ Stöd från kommunikatör
→ Flik på hemsidan
→ Tillgång till sin medlemsbas via eBas
→ Ekonomiskt stöd
→ Hjälp med årsmöte/uppstart av lokalavdelning
→ Möjlighet att söka projektstöd från förbundet