Om oss

jagvillhabostad.nu är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund för unga bostadssökande och -intresserade. jagvillhabostad.nu verkar opinionsbildande, deltar direkt i byggprojekt för bostäder till unga och ger unga vuxna mellan 16-30 år en plattform att påverka sin bostadssituation och bostadspolitiken i stort.

I Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå och på ett antal andra orter i Sverige är läget för många unga människor akut. Inflyttningen till storstäderna fortsätter att vara stor, det är här både arbete och studieplatser finns för oss unga, samtidigt som bostadsbyggandet släpar efter. Unga är inte på något sätt en homogen grupp men vissa gemensamma nämnare finns bland de flesta: lägre inkomster, sämre anställningsvillkor och få eller inga referenser från tidigare boenden.

jagvillhabostad.nu arbetar långsiktigt och lösningsorienterat utifrån ungas verklighet. Vi vill göra någonting åt situationen istället för att bara klaga eller finna oss i den.

Du behövs också – bli medlem i jagvillhabostad.nu, det är gratis!