#Byggmer.nu

Bristen på bostäder som unga har råd att bo i är stor. Många av oss unga kan inte flytta hemifrån trots att vi vill. Vi är många som flyttar och tvingas bo på korta och tillfälliga kontrakt. Att tvingas planera och leva ett liv efter tillfälliga och otrygga bostadskontrakt år efter år är tufft. Vi anser att alla vuxna människor, oavsett bakgrund, ska ha rätt att kunna skapa sig ett eget hem, där en känner sig trygg och mår bra.

Det byggs alldeles för lite i Sverige. Fler och fler människor står utanför bostadsmarknaden. Idag söker 300 000 unga vuxna mellan 20-27 år ett eget hem. 90-talisterna, de som är födda mellan 1990-1999, är 1,2 miljoner och utgör 12,5% av Sveriges befolkning. De äldsta i den åldersgruppen fyller 24 år idag i år och de yngsta 15. Alla ska de ut på bostadsmarknaden inom en snar framtid samtidigt som bristen på bostäder redan är akut. Börjar ni fatta vad vi menar?

Det är dags för en bostadspolitik som tar bostadsbristen på allvar. Det är dags att bygga mer!

Detta vill vi:

  • Bygg fler billiga hyresrätter. Att bygga bostäder som unga har råd att efterfråga är en väsentlig del i att skapa tillväxt och hållbarhet i landets kommuner.
  • Sluta med utförsäljningarna av allmännyttan.
  • Bygg ut kollektivtrafiken! Unga vill bo i en urban miljö nära kommunikationer och service.
  • Bygg tillgängligt, miljövänligt och långsiktigt – alla ska ha rätt till bostad och ingen ska diskrimineras.
  • Bygg snabbt på tillfälliga bygglov. Vi kan lösa den akuta bostadsbristen genom att utnyttja ytor i staden som inte används – Se vårt projekt Snabba Hus.
  • Alla inblandade parter, kommuner, byggbransch och stat måste ta ett gemensamt ansvar föra tt få fram fler bostäder till rimliga priser.
  • Bygg demokratiska och jämställda städer där alla medborgare oavsett bakgrund och ålder ska kunna bo.

Bygg mer nu! Bostad är en mänsklig rättighet!

#byggmernu