Årsmöteshandlingar

Några av de handlingar som alltid ska vara med och en kort beskrivning av vad de handlar om följer nedan.

Handlingar för årsmöte 27 februari 2016 kommer att skickas ut med kallelsen och läggas upp på hemsidan senast 12 februari.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen, som ni hittar här, är styrelsens rapport till årsmötet om vad som hänt under året och hur mycket det har kostat. Årsmötet, som är jagvillhabostad.nu:s högsta beslutande organ, ger styrelsen mandat att driva föreningens verksamhet och förvalta dess ekonomi – och för att årsmötet ska kunna ta ställning till om styrelsen har skött sitt uppdrag måste förstås styrelsen rapportera till årsmötet. Till verksamhetsberättelsen hör också balans- och resultaträkning, som är en genomgång av alla ekonomiska transaktioner som skett under året och en redovisning av föreningens tillgångar och skulder. Den kontrolleras av en godkänd revisor.

Om årsmötet tycker att styrelsen arbetat korrekt under året beviljar det ansvarsfrihet för avgående styrelse. Det innebär att föreningen inte i efterhand kan rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen eller enskilda ledamöter.

 

Stadgar

Jagvillhabostad.nu:s stadgar är de grundläggande regler som gäller för föreningens verksamhet. Stadgarna bestämmer vilken typ av verksamhet jagvillhabostad.nu ska bedriva och på vilka grunder den ska vila.

Stadgar_reviderade_150221

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är en mer specifik planering av jagvillhabostad.nu:s verksamhet. Man kan säga att stadgarna sätter ramverket och verksamhetsplanen konkretiserar. Genom antagande av en verksamhetsplan beslutar årsmötet om vad jagvillhabostad.nu ska fokusera på under 2014.

VERKSAMHETSPLAN 2015

Budget

Årsmötet beslutar om en rambudget, som ger styrelsen något att utgå från när de planerar föreningens ekonomiska förehavanden under året.