Motionera?

Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag, där du argumenterar för ett beslut som du tycker att årsmötet ska ta. Har du förslag på förändringar? Vad vill du att jagvillhabostad.nu ska arbeta med under året? Vad borde vi lägga våra pengar på? Borde stadgarna ändras? En motion som inkommit i tid måste behandlas på årsmötet. Styrelsen kommer att lämna yttranden på alla inkomna motioner, där de meddelar om de håller med eller har en annan åsikt och i så fall varför. Årsmötet tar ställning till alla inkomna motioner och beslutar om de vill bifalla eller avslå dem. Vill du skicka en motion till jagvillhabostad.nu? Då gör du det senast 20 februari genom att mejla styrelsen [a] jagvillhabostad.nu

Hur skriver man en motion, då?

1. Du inleder med en bra rubrik som ger förståelse för motionens innehåll.

2. Sedan presenterar du en bakgrund till varför åtgärden du föreslår behövs. Argumentera för din sak, helt enkelt!

3. Nästa steg är att formulera yrkanden, ett eller flera. Yrkanden specificerar det beslut du vill att årsmötet ska ta. Yrkanden ska formuleras som att-satser, som årsmötet kan ta ställning för eller emot. Varje att-sats ska bara innehålla ett förslag, så att årsmötet kan bifalla eller avslå även delar av någons yrkande.

4. Avslutningsvis skriver du namn, ort, datum och kontaktuppgifter. Flera personer kan skriva en motion tillsammans. Då ska allas namn finnas med, men det räcker med en kontaktperson.

Ladda ned vår motionsmall här: Mall för motion jagvillhabostad.nu