Finansiering

Att vara medlem i jagvillhabostad.nu är gratis. Vi tycker det är viktigt att ett engagemang i en organisation (som agerar i en viss sakpolitisk fråga) inte ska behöva kosta något. Vi har dock frivilliga medlemsavgifter där vi varje år får in ett antal tusen kronor. Då vi inte har några medlemsavgifter söker organisationen pengar varje år. Det kan vara från olika organisationer, fonder, Myndigheten för ungdoms -och samhällsfrågor med mera. Vi försöker också samarbeta i så stor utsträckning som möjligt med andra parter för att pressa våra omkostnader, där vi bidrar med kompetens, kreativitet och kontaktnät.

Myndigheten för ungdoms -och civilsamhällsfrågor idag vår största enskilda bidragsgivare. Andra bidragsgivare är och har varit Byggkostnadsforum, Allmänna Arvsfonden, Konsumentverket, HSB samt Hyresgästföreningen.

Organisationen håller också föreläsningar och jobbar med annonsering på hemsidan.