Så tycker andra om oss

101110_4502257224cdabe308d74b

Madeleine Nobs, Skanska

”Jag upplever Jagvillhabostad.nu som en synnerligen spännande aktör som tillför mycket i bostadsdebatten. De har god insikt, goda idéer och en härlig anda. De har på kort tid blivit en variabel att räkna med både i debatten och i media. De har en sund och äkta retorik och jag är övertygad om att när nittiotalisterna är på väg ut på bostadsmarknaden så kommer de att tacka Jagvillhabostad.nu för den eventuella lägenhet som kommer att finnas på marknaden. Bra jobbat !!”

101110_2498462104cdabe5212968Anders Rubin, kommunalråd (S), Malmö

“Det är bra och nödvändigt för oss lokalpolitiker att träffa enskilda som berättar om sina problem och önskemål, men det svåra är att gå från enskild upplevelse till generellt problem. Jagvillhabostad.nu ger mig en större möjlighet att förstå vad som verkligen är problem för ungdomar på bostadsmarknaden idag. Det hjälper mig helt enkelt att fatta mer välunderbyggda beslut.”

101110_19596561674cdabe6d5ecb5Kjell Björkqvist, kommunfullmäktige (FP) Göteborg

”För mig har nätverket betytt att jag fått tillfälle att på ett påtagligt sätt komma i kontakt med ungdomar som söker bostad. Det har varit ett trevligt utbyte av erfarenheter och kunskaper som är värdefulla för mig som politiker. Jag känner att nätverket har haft respekt för mina åsikter även om vi inte alltid tyckt samma. ”

120228_15826868244f4ca4f1da909Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen

“Utan jagvillhabostad.nu hade de 250 000 unga som behöver en bostad haft svårare att göra sina röster hörda. Nätverkets företrädare är pålästa, drivande och skickliga på att tillföra sina perspektiv i debatten. De jobbar inte bara med att påverka politiken utan arbetar även konkret för att få fram fler ungdomslägenheter. Jag är glad att vi kan arbeta sida vid sida med jagvillhabostad.nu för att påverka dagens bostadspolitik.”