Praktik

Har du också ledsnat på bostadsbristen? Gör praktik på jagvillhabostad.nu och jobba för ungas rätt till ett eget och tryggt boende! Du utvecklas i din yrkesroll och får arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter i en professionell och innovativ miljö. Till hösten finns två praktikplatser: En som Bostadspolitiskt sakkunnig och en som Kommunikatör.

Tillsättning sker löpande så ansök redan idag genom att maila personligt brev och CV till förbundschef Björn Lindgren på bjorn@jagvillhabostad.nu!


Bostadspolitiskt sakkunnig

Arbetsuppgifter

Som bostadspolitiskt sakkunnig är din roll att ta fram faktaunderlag för att organisationen ska kunna fatta välgrundade beslut och nå ut i media. Du kommer att få använda din expertis för att i huvudsak arbeta med att:

  • Läsa in dig på bostadsfrågan och bostadspolitik.
  • Läsa in dig på jagvillhabostad.nu:s ställningstaganden.
  • Göra utredningar, sammanställningar och analyser.
  • Ta fram sakpolitiska förslag som organisationen kan driva.
  • Ta fram underlag för utåtriktad kommunikation.
  • Löpande förankra arbetet med förbundschefen och ansvariga i förbundsstyrelsen.
Vad vi erbjuder

jagvillhabostad.nu erbjuder dig en unik möjlighet att få arbeta med bostadspolitik på en avancerad  nivå. Hos oss kommer du få mer insyn i bostadspolitikens villkor och aktörer, samt möjligheten att skapa nätverk inom politiken, stadsbyggnadsbranschen och civilsamhället. Du kommer att handledas av organisationens förbundschef som har god chefs- och arbetsledningsvana, utbildning i statsvetenskap och miljövetenskap och mångårig erfarenhet av kommunikation och partipolitiskt arbete. Ditt arbete kommer till stor del att vara självständigt men du kommer att ha schemalagt kontinuerligt stöd och handledning av förbundschefen, och kontinuerliga avstämningar med ansvariga i förbundsstyrelsen.

jagvillhabostad.nu kontaktas ofta av media för kommentarer och intervjuer och har ett gott rykte inom bostadssverige och det unga civilsamhället. Erfarenhet från jagvillhabostad.nu är en god merit vart du än kommer att vända dig. Vi erbjuder relevant kunskap och vidareutveckling för framtida arbete inom exempelvis idéburen sektor och bostadssektorn. Arbetsplatsen präglas av god stämning, professionalism, ett brinnande engagemang för våra frågor och en stor öppenhet för förändring och nya idéer.

Kvalifikationer

Passande studieinriktningar för denna praktik tror vi är exempelvis statsvetenskap, nationalekonomi, juridik, samhällsplanering, fysisk planering eller arkitektur. Vi välkomnar dock ansökande även från andra studieinriktningar.

Du behöver kunna arbeta mycket på egen hand och själv se till att ditt arbete går framåt och håller deadline, samtidigt som du är inlyssnande för instruktioner och feedback från förbundschef och förbundsstyrelse.

Det är meriterande om du har erfarenhet av politiskt arbete i allmänhet och bostadspolitik i synnerhet, samt engagemang i en ideell förening.

Villkor

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon ekonomisk ersättning och kräver därför att du gör praktiken som en del av en CSN-berättigad utbildning. Kansliet arbetar för närvarande i huvudsak på distans och hur länge det fortsätter beror på hur coronakrisen utvecklar sig. Du kommer därför antingen i huvudsak att arbeta på distans hemifrån eller i huvudsak arbeta från förbundskansliet vid Odenplan i Stockholm. Vi tillämpar fri förlagd arbetstid men föredrar om huvuddelen av arbetet görs dagtid på vardagar. Dator och mobil kommer att erbjudas som arbetsredskap. Vi är öppna för olika tjänstgöringsgrad under olika delar av hösten.


Kommunikatör

Arbetsuppgifter

Förbundskansliet arbetar med en stor bredd av kommunikationsuppgifter som du kommer att ha stora möjligheter att vara delaktig i, allt beroende på din utbildning, din erfarenhet och ditt intresse. Du kommer exempelvis att arbeta med att:

  • Producera inlägg för sociala medier.
  • Nyhetsbevakning.
  • Tipsa journalister om nyheter eller kommentarer från oss.
  • Skriva och sälja in debattartiklar.
  • Hålla vår hemsida uppdaterad.
  • Skriva nyhetsbrev.
  • Tillsammans med andra ansvariga utveckla vår strategiska kommunikation.
  • Planera och eventuellt följa med på påverkansmöten med politiker.
  • Hålla i utbildningar i kommunikation för organisationens medlemmar.
  • Svara på mail och kommentarer på sociala medier.
  • Ta fram kommunikationskampanjer.
  • Producera grafiskt material som till exempel broschyrer eller spridbilder.
Vad vi erbjuder

jagvillhabostad.nu erbjuder dig en unik möjlighet att få arbeta med kommunikation och bostadspolitik på en avancerad nivå. Du kommer få insyn i bostadspolitikens villkor och aktörer, samt möjligheten att skapa nätverk inom politiken, stadsbyggnadsbranschen och civilsamhället. Du kommer att handledas främst av organisationens förbundschef som har god chefs- och arbetsledningsvana, utbildning i statsvetenskap, miljövetenskap och miljökommunikation samt mångårig erfarenhet av partipolitiskt arbete och kommunikation. Du kommer även att jobba tätt ihop med organisationens kommunikationsansvariga, som har en utbildning i statsvetenskap och PR och har jobbat flera år på PR-byråer och inom politiken. Ditt arbete kommer att ha schemalagt kontinuerligt stöd och handledning av förbundschefen och kontinuerliga avstämningar med kommunikationsansvariga och förbundsordföranden.

jagvillhabostad.nu kontaktas ofta av media för kommentarer och intervjuer och har ett gott rykte inom bostadssverige och det unga civilsamhället. Erfarenhet från jagvillhabostad.nu är en god merit vart du än kommer att vända dig. Arbetsplatsen präglas av god stämning, professionalism, ett brinnande engagemang för våra frågor och en stor öppenhet för förändring och nya idéer.

Kvalifikationer

Passande studieinriktningar för denna praktik tror vi är exempelvis journalistik, media- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation eller statsvetenskap samt praktiskt inriktade utbildningar i exempelvis PR, grafisk design, webbproduktion eller sociala medier. Vi välkomnar dock ansökande även från andra studieinriktningar.

Du behöver kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du behöver kunna samarbeta med andra och jobba utifrån önskemål eller direktiv från förbundschef, kommunikationsansvarig eller förbundsordförande.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikation för en organisation, företag eller myndighet och om du har kunskaper om bostadspolitik. Även engagemang i en ideell förening är meriterande.

Villkor

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon ekonomisk ersättning och kräver därför att du gör praktiken som en del av en CSN-berättigad utbildning. Kansliet arbetar för närvarande i huvudsak på distans och hur länge det fortsätter beror på hur coronakrisen utvecklar sig. Du kommer därför antingen i huvudsak att arbeta på distans hemifrån eller i huvudsak arbeta från förbundskansliet vid Odenplan i Stockholm. Vi tillämpar fri förlagd arbetstid men föredrar om huvuddelen av arbetet görs dagtid på vardagar. Dator och mobil kommer att erbjudas som arbetsredskap. Vi är öppna för olika tjänstgöringsgrad under olika delar av hösten.


Ansökan

jagvillhabostad.nu strävar efter att vara en normkritisk organisation. Vi vill synliggöra och bryta de negativa normer och sociala strukturer som finns omkring oss, begränsar oss och styr oss. Vi strävar efter mångfald inom organisationen och välkomnar därför alla sökande.

Du ansöker genom att maila personligt brev och CV till förbundschef Björn Lindgren på bjorn@jagvillhabostad.nu. Rubricera mailet: ”Praktikansökan bostadspolitiskt sakkunnig” eller “Praktikansökan kommunikatör”. Intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tidsperiod och tjänstgöringsgrad för praktiken kan vi anpassa efter din utbildning.

Om jagvillhabostad.nu

jagvillhabostad.nu är Sveriges enda ungdomsorganisation för bostadssökande och bostadsintresserade. Vi har runt 1000 medlemmar och lokalavdelningar på sex orter i landet. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Organisationen finansieras i huvudsak genom stats- och projektbidrag men även genom våra mecenater – närstående organisationer som vi har samarbeten med. jagvillhabostad.nu:s förbundskansli ligger i pampiga lokaler på Studentpalatset på Norrtullsgatan 2, precis vid Odenplan i centrala Stockholm.

Vi bildades 2001 för att uppmärksamma makthavare på bostadskrisen i Sverige. Sedan dess har vi genomfört otaliga kampanjer, träffat massvis med makthavare, väglett unga konsumenter i bostadsdjungeln, varit med och byggt Snabba Hus för ungdomar – och mycket mer!