Rapporter

Här presenterar vi relevanta rapporter med relevant statistik.

Boverket (2011)Bostadsmarknaden 2011-2012

Boverket (2011) Ungdomars boende

Boverket (2009) Student söker bostad

Hyresgästföreningen (2011)Unga vuxnas boende, Sverige

Hyresgästföreningen (2011)Unga vuxnas boende, Stockholm

Hyresgästföreningen (2011)Unga vuxnas boende, Göteborg

Hyresgästföreningen (2011)Unga vuxnas boende, Malmö/Lund

Länsstyrelsen Skåne (2011)Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen Stockholms län (2011)Läget i länet

Länsstyrelsen Stockholms län (2011)Ung på bostadsmarknaden

Länsstyrelsen Västra Götaland (2011)Bostadsmarknadsanalys

Ungdomsstyrelsen (2011)Fokus 11, En analys av ungas bostadssituation

* * *

Tips på bra omvärldsbevakning av bostadsfrågor

Twitter under #bopol