Så jobbar vi

Vi i jagvillhabostad.nu har olika bakgrund men det vi har gemensamt är våra erfarenheter från en tuff bostadsmarknad och en vilja att förändra ungas bostadssituation. Förutom att påverka politiker, byggbransch och andra aktörer handlar det om att väcka opinion och agera och reagera i bostadsdebatten samt att direkt vara med och påverka i bostadsbyggandet.

Det viktigaste i organisationens arbete är att se till att det byggs fler bostäder som unga vuxna kan efterfråga. Det gör vi bland annat genom möten, formella eller informella, med politiker, bostadsbolag, byggbransch samt andra organisationer. Vi skriver debattartiklar och medverkar i media för att lyfta frågan om ungas bostadsbrist. Vi är också med i ett antal konkreta byggprojekt där nätverket direkt påverkar det som faktiskt byggs!

En viktig del av lobbyarbetet är att driva idéer och lösningar på bostadsbristen gentemot kommuner, landsting, regering och riksdag. Framför allt behöver våra politiker påminnas om hur den verklighet som organisationens medlemmar och många andra bostadssökande befinner sig i faktiskt ser ut.