Björketorpsvägen i Råcksta

Björketorpsvägen från gården

Jagvillhabostad.nu, Stockholms stads kommunala bostadsbolag Stockholmshem AB och AQ Arkitekter inledde 2008 ett samarbete för att ta fram prisvärda bostäder för unga vuxna. De drygt hundra nya bostäderna planerades i en tallbevuxen sluttning nordöst om rondellen Jämtlandsdgatan /Råckstavägen i Råcksta. Sammantaget är det ett punkthus om 15 våningar, två lamellhus i tre våningar samt 8 radhus.

råcksta tillsammansMålet var att hyra ut lägenheterna till yngre bostadssökande, 18-30 år, men inte som ett traditionellt kategoriboende såsom studentlägenheter eller ungdomsbostäder. Hyresgästerna ska ha rätt att bo kvar så länge de vill.

Genom projektet vill vi visa att det går att bygga yt- och kostnadseffektiva bostäder som matchar ungas efterfrågan. Vi vände oss till Stockholmshem för att de har lång tradition av att bygga och förvalta mindre lägenheter i Stockholms stad där efterfrågan är som störst.

Jagvillhabostad.nu, Stockholmshem och AQ Arkitekter har arbetat tillsammans under hela processen. Bland annat har jagvillhabostad.nu haft fokusgruppsmöten för att diskutera olika lösningar med unga bostadssökande. Förslag på planlösningar, standard, material med mera har också testats på jagvillhabostad.nu:s medlemmar via hemsidan byggmer.nu.

Fokusgruppsmöte

Dåvarande VD på Stockholmshem, Pelle Björklund, sa i samband med att samarbetet inleddes att:

“Det är viktigt att jagvillhabostad.nu är med från början för att deras idéer ska få genomslag i projektet. Vi pressar förstås kostnader i varje projekt vi bygger, men det här samarbetet ger oss unika förutsättningar att skräddarsy lägenheterna efter unga bostadssökandes önskemål.”

Lägenheterna

Lägenheterna i projektet har varierade med flexibla planlösningar. De minsta lägenheterna är ettor på 33 kvm och de största är yteffektiva radhus på 4 rum och kök på 75 kvm.  Några grundtankar i projektet är yteffektivitet, prisvärdhet och flexibilitet. De olika ytorna ska kunna flyta in i varandra i en öppen lösning eller skiljas av med väggar. Allt utifrån olika och förändrade behov av samvaro, sömn, måltider, hemarbete och förvaring – under vardag och helg såväl som under hela boendetiden. Lägenheterna har genomgående planlösning eller är planerade över hörn för att släppa in mycket ljus och skapa en känsla av rymd.

Bjorketorpsv 3D-plan Hus B (38 kvm) web          Bjorketorpsv 3D-plan Hus D (76 kvm) web

 

AQ Arkitekter
AQ Arkitekter

 

Vill du veta mer om Björketorpsvägen?

Skicka ett mejl till info[a]jagvillhabostad.nu