Flyttkedjan och den överskattade effekten

 

Flyttkedjorna framhävs ofta som lösningen på bostadsbristen bland unga. Vi blev nyfikna på varför bostadsbristen bland unga inte har blivit bättre trots att strategin tillämpats under så många år. Därför samlade jagvillhabostad.nu under 2011 ihop forskningsstudier och andra rapporter som finns angående flyttkedjor och dess effekter.

Kortfattat blev slutsatsen

Flyttkedjor är bra, men de kommer inte ensamt lösa bostadsbristen bland unga. Det finns för lite forskning om flyttkedjan för att basera bostadspolitik på den. Flyttkedjans förespråkare har blandat ihop två olika syften – att få in unga på bostadsmarknaden och att skapa rörelse på bostadsmarknaden. Båda syftena är viktiga, men de har inte samma lösning. För att bostadsmarknaden ska fungera bättre behövs det byggas mer, och det behöver byggas bostäder unga har råd att efterfråga.

Resultatet samlade vi ihop i en broschyr som du kan ladda ner här.