Hemuppgiften

Om Hemuppgiften
Hemuppgiften är namnet på den idétävling som genomfördes för arkitektstudenter under våren 2010. Jagvillhabostad.nu, Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna och Sveriges Byggindustrier tillsammans med 14 medarrangörer var initiativtagare till tävlingen som genomfördes för att uppmärksamma ungas bondesituation genom positiva exempel och nya lösningar.

Hemuppgiften som utställning
Hemuppgiften som utställning

Tävlingen resulterade i nästan 100 inlämnade förslag och vid en storslagen prisutdelning under politikerveckan i Almedalen 2010 delades sammanlagt 150.000 kr ut i prispengar till de vinnande förslagsställarna. Ett urval av tävlingsförslagen ställdes också ut på plats i Almedalen och låg till grund för intressanta debatter kring boende, stadsbyggnad och politik.

Samma utställning har även rest land och rike runt. I februari 2011 var utställningen hos Älvrummet i Göteborg. Även MKB i Malmö visade upp den. Hemuppgiften har inspirerat till projekt, debatter, workshops men även en bomässa i Malmö med fokus på unga.

Som avslutning på Hemuppgiften sammanställdes ett idémagasin som riktar sig till såväl politiker, byggare och arkitekter som till den som bara vill veta mer om ungas boendesituation och vad som kan göras för att åstadkomma förändring. Magasinet hittar du även i högerspalten.

Första pris. Claim the streets av Henrik Wallin
Första pris. Claim the streets av Henrik Wallin

Pristagare
Övriga förslag och pristagare finns presenterade på Sveriges Arkitekters hemsida.

Bakgrund till Hemuppgiften
Unga människor är generellt en svag grupp på bostadsmarknaden. Det finns för få bostäder som passar unga i det befintliga beståndet, och nyproducerade bostäder är oftast för dyra för att unga ska kunna efterfråga dem.

För att lösa bostadsbristen bland unga behöver nya bostäder och boendemiljöer tas fram som matchar ungas efterfrågan och behov, vilket ställer byggherrar, arkitekter och bostadsbyggare inför en rad utmaningar. Nya idéer och lösningar behövs.
Studerande på arkitektutbildningarna utgör en stor kunskaps- och innovationsresurs, inte bara i egenskap av blivande arkitekter utan också genom att ofta ha personliga erfarenheter av ungas och studenters situation på bostadsmarknaden.

Syftet med tävlingen
Tävlingen syftade till att lyfta fram blivande arkitekters idéer om hur bostäder och boendemiljöer kan åstadkommas som är anpassade till unga vuxnas behov och förutsättningar.

Genom att arrangera en idétävling för studenter på arkitekturutbildningar var det arrangörernas förhoppning att samla ett gediget material med idéer och tankeväckande uppslag om hur man kan möta frågan om ungas bostadssituation.

Uppgiften
Hemuppgiften handlade om att visa alternativ för bostadsbyggande, utforska nya idéer och tankesätt och på ett idémässigt plan presentera tankar om ett bostadsbyggande som ger unga vuxna en möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden och därmed kunna göra en framtida bostadskarriär. Tävlingsuppgiften lämnade ett stort tolkningsutrymme för de tävlande att inom ramen för inlämningskraven svara på frågan om hur bostadsfrågan för unga kan åtgärdas. Tävlingsuppgiften handlade också om att kommunicera idéer och lösningar med omvärlden.

Förslagen kunde röra sig inom allt från möbeldesign till lagstiftning, boendestrukturer och byggprocesser, som på ett eller annat sätt skapar nya förutsättningar för bostäder anpassade för unga.

Som tävlande lämnade man förslag utifrån sin utbildningsbakgrund och sina kunskaper, som på ett eller annat sätt öppnar upp för nya vägar mot ett bättre byggande för unga människor. Eftersom tävlingsförslagen skulle ställas ut för en allmänhet var det av stor betydelse att de tydligt förmedlar sitt budskap och lösning. En viktig målgrupp var de politiska beslutsfattare som besöker politikerveckan i Almedalen i juli 2010.

Under tävlingsperioden erbjöds de tävlande, genom arrangörernas försorg, olika föreläsningar om bostadsbyggandets villkor i Sverige.

Tävlingen var öppen för studenter inskrivna vid svenska högskoleutbildningar inom arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering.

Juryn
Kurt Eliasson, vd SABO, juryns ordförande
Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen
Sanna Hederus, KOD arkitekter
Vanda Kehr, ordförande jagvillhabostad.nu i Stockholm
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö
Kristoffer Roxbergh, White arkitekter
Eva Torberger, Skanska RDN

Vill du veta mer om Hemuppgiften?
Skicka ett mejl till info[a]jagvillhabostad.nu eller ring 0703 01 61 01