SNABBA HUS 2009 –

Under tre månader år 2009 genomförde jagvillhabostad.nu, genom dåvarande styrelseledamöter Anna Svensson och Vanda Kehr, en förstudie om möjligheterna till att få fram bra och billiga boenden snabbare – Snabba Hus. Under förstudien undersöktes möjligheter till ombyggnation av lokaler, påbyggnader och renoveringar och fastnat för de möjligheter som volym- och byggelement ger.

Tillfälliga hus är ett bra alternativ i bostadsbristens era. Det tar lång tid att få ett “vanligt” bostadshus på plats, och med dagens bostadsmarknad och byggnadstakt är unga utelämnade till en osäker andrahandsmarknad och ett evigt flyttande mellan tillfälliga bostäder. Unga har ofta inte hunnit etablera sig eller bygga upp det sociala nätverk som oftare leder till en bostad. Tillfälliga hus är då ett komplement.

Förstudien innehåller en kartläggning och inventering av mark, entreprenörer och det lagliga utrymmet för tillfälliga bostäder, studier av lyckade (och mindre lyckade) exempel, inläsning på användbara byggtekniker och fokusgrupper med unga bostadssökande.

Förstudie Snabba Hus 2009-1

 

Ladda ner förstudie Snabba Hus 2009 här

 

Samarbete med Svenska Bostäder

Under 2011 fick vi till ett samarbete med Svenska Bostäder för att förverkliga SNABBA HUS. Mer om samarbetet hittar du här på vår hemsida.  eller besök SNABBA HUS.

vykort_orginal_digital