Ungbo

Jagvillhabostad.nu och Nyréns arkitektkontor fick 2008 anslag från Stiftelsen framtidens kultur för att utveckla ett konceptboende för unga. Vi studerade ungas syn på boendet genom workshops, referensgruppsmöten och undersökningar. Genom studieresor till bland annat Tokyo samlade vi på oss praktiska tips för ökad yteffektivitet.

I december 2008 presenterades skriften Ungbo – 65 tankar kring ungas boende. Skriften är en verktygslåda där man kan använda delarna var för sig eller som en helhet. Konceptet är på olika nivåer (inredning, konstruktion, estetik) och har olika fokus (byggherrar, unga, förvaltare).

 

UngBo 65 tankar kring ungas boende

Ladda ned material: Ungbo 65 tankar kring ungas boende