SNABBA HUS + SVENSKA BOSTÄDER

jagvillhabostad.nu fick kort efter att förstudien var klar till ett samarbete med Svenska Bostäder, Stockholms största allmännyttiga bostadsbolag. Svenska Bostäder trodde på projektet och gick med på att tillsammans med jagvillhabostad.nu förverkliga SNABBA HUS.

Tillsammans med Svenska Bostäder har jagvillhabostad.nu arbetat vidare med att utveckla SNABBA HUS för att på så sätt snabbat bygga bostäder med god kvalité och standard på tidsbegränsade bygglov. Bostäderna som vi tagit fram är mobila hyresrätter med samma boendestandard som andra permanenta byggprojekt. Bostäderna kommer i första hand att förmedlas till unga vuxna i Stockholm . SNABBA HUS utgår från ungas livsvillkor och förutsättningar vilket innebär att bostäderna ska vara placerade på områden nära kollektivtrafik och service, ha en rimlig hyresnivå, god planlösning och boendeyta samt trevlig gårdsmiljö. Till skillnad från andra mobila och tidsbegränsade byggprojekt har man i SNABBA HUS fokuserat på att inte skära ned på kvalitét eller standard och istället siktat på att få ihop ett bostadskoncept som kan vara en snabb kortsiktig lösning på bostadsbristen. Samtidigt som målet är att bygga goda bostäder på kort tid finns det även ett långsiktigt perspektiv i projektet. SNABBA HUS ska gå att flytta mins två gånger men det ska finnas en plan för en permanent placering av bostäderna i framtiden.

Modulbostäder

I samarbetet är jagvillhabostad.nu konceptförvaltare och Svenska Bostäder byggherre, förvaltare och ägare av modulerna som de via upphandling köpt av Junior Living.  Junior Living är en entreprenör som tillsammans med arkitekten Andreas Martin-Lööf  utvecklat en innovativ och modern bostadsmodul.

Inom SNABBA HUS projektet behövde vi en bostadsmodul som var mobil och passade in i konceptet. Vi kunde då antingen skapa en helt egen modul från grunden eller leta efter en redan existerande produkt på marknaden. Efter research fick vi kännedom om Junior Livings bostadsmoduler och tog kontakt. Det visade sig att deras modul passade perfekt i SNABBA HUS konceptet!

Mer info om samarbetet och projektet hittar du på projekthemsidan www.snabbahus.nu

Den 28-31 augusti 2014 invigde vi den första SNABBA HUS modulen på Norr Mälarstrand i Stockholm