Styrelse

Styrelse

Vill du ha kontakt med förbundsstyrelsen – kontakta då i första hand presidiet:


Emma Ringqvist
Förbundsordförande
emma.ringqvist@jagvillhabostad.nu

Sara Gommel
Vice förbundsordförande
sara.gommel@jagvillhabostad.nu

Övriga styrelseledamöter

Dan Hersan

Sofia Hård

Adam Josefsson

Elin Nyström

Therese Jonsson