Styrelse

Styrelse

Vill du ha kontakt med förbundsstyrelsen – kontakta då i första hand presidiet:


Emma Ringqvist
Förbundsordförande
emma.ringqvist@jagvillhabostad.nu


Emma Nilsson
Vice förbundsordförande
emma.nilsson@jagvillhabostad.nu