Ta Plats

Ta plats är ett demokratiprojekt som vi initierade för att ge unga en röst tidigt i byggprocessen och på det sättet stärka deras lokala engagemang. Deltagarna fick genom workshops och föreläsningar lära sig hur de kan påverka lokala processer.

Det blir allt vanligare att anställda på kommuner, bostadsbolag och konsulter inom samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att föra dialog med invånare. Att låta invånarna påverka den fysiska utvecklingen i kommunen ger goda resultat. Det skapar både effektivare processer med beslut som förankras i ett tidigt skede och förbättrade resultat där flera olika perspektiv tas till vara. Unga är en grupp som många upplever vara svår att nå. Det kan behövas metoder som är speciellt utformade för att inkludera gruppen på ett sätt där de erbjuds verkligt inflytande.

Ta Plats genomfördes i två etapper – i Göteborg, fick deltagarna möjlighet att påverka ett lägenhetsbygge i området och i Stockholm genomförde vi en utbildningsserie med syfte att ge deltagarna verktyg att engagera sig i stadsplaneringen.

Lärdomarna av projektet samlade vi i en handbok vars syfte är att underlätta för kommuner och byggherrar att låta unga ta plats i bostadsplaneringsprocessen.

Du kan beställa handboken genom att maila info@jagvillhabostad.nu. Pris: 150 kr inkl. porto. Betalning sker via faktura.