Tidigare aktiva

Vi har frågat några tidigare aktiva vad de gör nu och hur de ser tillbaka på sitt engagemang i jagvillhabostad.nu.


Danielle Zachrisson, kansliråd på näringsdepartementet. Jobbade på jagvillhabostad.nu 2010-2012, innan dess förtroendevald.

—Vad har ditt engagemang i jagvillhabostad.nu gett dig?

Massor! Jag fick kontakter och vänner för livet, kunskap om hur civilsamhället fungerar och insikt om kraften i att organisera sig. Självfallet fick jag även lära mig mycket om hur bostadsmarknaden fungerar.


Simon Imner, analytiker inom bostadsmarknad på Tyréns. Var ordförande i Stockholms lokalavdelning verksamhetsåret 2012/2013.

—Vad har ditt engagemang i jagvillhabostad.nu gett dig?

Tack vare de eldsjälar som engagerar sig här är organisationen en välkänd aktör inom byggsektorn som många vill samtala med. Vid sidan av mina studier i samhällsplanering gav det mig grundläggande kunskap inom opinionsbildning och styrelsearbete samt värdefull förståelse för hur saker och ting hänger samman på den snåriga bostadsmarknaden.


Nike Halvardsson, läkarstudent. Aktiv i jagvillhabostad.nu sedan i början av 2017 och vice ordförande verksamhetsåret 18/19.

—Vad har ditt engagemang i jagvillhabostad.nu gett dig?

Mitt engagemang har gett mig många möjligheter, mycket kunskap, många fina minnen och nya vänner.


Hanna Lindquist, jobbar idag med kommunikation och tillväxt för Trine. Var ordförande i jagvillhabostad.nu Göteborg 2013-2015 och ledamot i förbundsstyrelsen 2016-2017.

—Varför började du engagera dig i jagvillhabostad.nu?

Engagerade mig för att jag såg bostadsbristen som en av de största utmaningarna för vårt samhälle. Framförallt för att det hindrar unga människor från att bygga ett eget liv och den frihet som ett tryggt boende ger en. Att det blev just Jvhb handlade mycket om att jag tyckte det var en organisation som både drev opinion med unga i fokus men också visade på reella lösningar snarare än att bara stå och skrika på allt som är fel. Tydligaste exemplet är kanske Snabba Hus


Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. Jobbade på jagvillhabostad.nu 2005–2008, förtroendevald 2009–2010.

—Varför började du engagera dig i jagvillhabostad.nu?

Tyckte det verkade som en annorlunda och spännande organisation + sakfrågan

—Vad har ditt engagemang i jagvillhabostad.nu gett dig?

Oerhört mycket! Förutom en fantastisk skola att förstå en (och flera andra) viktig samhällsfråga så var det framförallt en skola för att lära sig om kraften i att organisera sig, om politiskt påverkansarbete, om demokrati och om betydelsen av det civila samhällets insatser. Dessutom gav det kontakter och nätverk som jag fortfarande 10 år sedan värdesätter och har nytta av.


Irma Ortega Cruz, projekt-och dialogsamordnare i Stockholm stad. Var förtroendevald i jagvillhabostad.nu 2010–2012, jobbade som verksamhetschef 2013–2016.

—Varför började du engagera dig i jagvillhabostad.nu?

Jag började engagera mig i jagvillhabostad.nu för att jag ville veta mer om hur bostadsbyggande sker. Jag var sedan tidigare engagerad i andra ungdomsorganisationer och tänkte att det kunde vara ett bra sätt att lära mig mer om bostadspolitik genom att gå med i en förening som jobbade med det. Sen var jag också jäkligt less på att bostadsmarknaden är så himla orättvis. Jag ville påverka och tyckte att jagvillhabostad.nu verkligen är organisation som fick saker och ting att hända.

—Vad har ditt engagemang i jagvillhabostad.nu gett dig?

Så mycket! En grym plattform för att få den bästa kunskapen om bostadspolitik. Ett gediget nätverk av extremt kompetenta människor som delar samma intresse för bostadspolitik, stadsutveckling och allas rätt till en bostad. Genom jagvillhabostad.nu fick jag tillträde till många sammanhang där jag inte hade kunnat ens drömma om att vara i. Engagemanget i organisationen öppnade många dörrar. Dock är en av de viktigaste saker jag tar med mig från min tid på jagvillhabostad.nu är de vänner för livet jag fått! På riktigt!


Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Aktiv i jagvillhabostad.nu 2008–2018, bland annat som ordförande i Stockholms lokalavdelning.

—Varför började du engagera dig i jagvillhabostad.nu?

Jag ville engagera mig i en samhällsfråga som jag själv var berörd av och som jag hade ett stort intresse av att lära mig mer om.

—Vad har ditt engagemang i jagvillhabostad.nu gett dig?

Engagemanget har gett mig massor av erfarenheter som jag har haft nytta av i mitt arbetsliv, både vad det gäller påverkansarbete och föreningsverksamhet.


Erik Normark, kommunikationsansvarig för Boinstitutet, aktiv i jagvillhabostad.nu 2006–2008.

—Varför började du engagera dig i jagvillhabostad.nu?

Jag är pragmatisk som person, hade tröttnat på partipolitisk engagemang och lockades av jagvillhabostads.nu fokus på en sakfråga som drabbade mig personligen. Vi gick väldigt snabbt från prat till handling, istället för att dela flygblad och hålla evighetslångamöten som var vanligt i andra politiska rörelser, planerade vi PR-aktioner och konkreta byggprojekt (Villbo) som senare kom att bevisa att det går att bygga bostäder som unga har råd med. Det var betydligt roligare. JVHB var också tidiga och väldigt duktiga på att hitta kreativa sätt att kommunicera direkt med medier och makthavare, ofta med humor, ett arbetssätt som är effektivt och som de flesta framgångsrika organisationer använder sig av idag. Avgörande för mitt engagemang var min första resa med JVHB till Almedalen som var extremt lärorik sett hur man bygger relationer och påverkar opinionen, erfarenheter som jag haft stor nytta av i arbetslivet och i mitt nuvarande jobb.

—Vad har ditt engagemang i jagvillhabostad.nu gett dig?

Jag vill rekommendera alla som på ett konkret sätt vill bidra till en bättre boendesituation för unga att engagera sig i jagvillhabostad.nu. Förutom att jag fick många goda vänner blev vi snabbt lite av experter bostadsfrågor, PR och opinionsbildning.