Våra lokalavdelningar

Är du intresserad av att engagera dig i någon av jagvillhabostad.nu:s fem lokalavdelningar?

Jagvillhabostad.nu är en unik och självklar aktör i den bostadspolitiska debatten och besitter kunskap om ungas boende som ingen annan har. Du har möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden och påverka inom organisationen och ute i samhället. Idag har vi lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Luleå och stora delar av vårt viktigaste arbete sker på lokal nivå.

Vill du vara med och engagera dig?
Det kan vara förmånligt att engagera sig! Vill du vara med och förändra? Eller vill du starta en lokalavdelning i din stad eller kommun? Vi är våra medlemmar och helt beroende av ideellt engagemang. Som förtroendevald i någon av lokala styrelserna, eller aktiv medlem, har du stora möjligheter att påverka såväl innehåll som uttryck av vårt arbete. jagvillhabostad.nu är den konstruktiva blåslampan, plattformen för kreativt engagemang och de som kommer med innovativa lösningar för framtidens boende.

Hör av dig till info@jagvillhabostad.nu!