Flexibel bostadsmarknad krävs

Roland Spånt är chefsekonom på TCO och har skrivit en rapport om sambandet mellan arbete och bostad. Han menar att det ökade kravet på rörlighet på arbetsmarknaden förutsätter att människor också kan hitta en bostad och det funkar inte riktigt om alla ska äga sina bostäder. ”Från många håll kommer kravet att individerna ska vara […]

Läs mer

Bostad och babyboom

I rapporten Bostad och babyboom av Bo Malmberg ser han över hur barnafödandet och bostadsmarknanden går ihop från 1810 och 1996. Huvudtesen i denna uppsats är att det finns ett samband mellan bostadskostnad och barnafödande. Detta samband innebär att bostadspolitikens utformning kan vara av central betydelse för den framtida befolkningsutvecklingen. Källa ”Bostad och Babyboom”: De […]

Läs mer