Projekt för ungas inkludering

jagvillhabostad.nu driver ett antal projekt vars syfte är att förbättra bostadssituationen för unga. Alla projekt utgår ifrån ungas perspektiv och deltagande i allt från samhällsdebatten till det faktiska bostadsbyggandet. I dagsläget är SNABBA HUS vårt största projekt, men vi har fler projekt som vi arbetar löpande med.

Snabba Hus

SNABBA HUS är ett koncept som vi tog fram som en lösning på den akuta bostadsbristen bland unga. Konceptet går ut på att vi bygger bostäder på tillfälliga bygglov, men inte vilka bostäder som helst.

Husen är modulbostäder som kan monteras ned och flyttas när tiden för bygglovet tar slut, men de har samma livslängd som ett vanligt hus.