Jagvillhabostad.nu driver ett antal projekt vars syfte är att förbättra bostadssituationen för unga. Alla projekt utgår ifrån ungas perspektiv och deltagande i allt från samhällsdebatten till det faktiska bostadsbyggandet. I dagsläget är SNABBA HUS vårt största projekt, men vi har fler projekt som vi arbetar löpande med.

Snabba Hus


Sommaren 2018 är det planerad byggstart för två SNABBA HUS-projekt i Norra Ängby och Råcksta i Stockholm. Tillsammans med projektgruppen på Svenska Bostäder arbetar vi i nuläget med att utveckla boendet till att svara ännu bättre mot ungas behov.

Under hösten 2017 utvärderade vi hyresgästernas egna upplevelser av att bo i SNABBA HUS Västberga.